Found 3115 results


Proceedings

Logo Firmy
2022/S 120-337947 Dostawa stacji obliczeniowej z macierzą dyskową (DZP.381.061.2022.DWU) (ID 631268)
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Current proceedings: 26-07-2022 09:30:00
Logo Firmy
TZDH/12/2022 Dostawy złomu Fe: stalowego kawałkowego i stalowego drobnego. (ID 629361)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Current proceedings: 26-07-2022 09:50:00
Logo Firmy
ZP/N/09/22 Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu tomograficznego na potrzeby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. (ID 631371)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi Sp. z o.o.

Current proceedings: 26-07-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP/14/2022 - Dostawa fabrycznie nowego sprzętu budowlanego (ID 631058)
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania-Łódź Sp. z o.o.

Current proceedings: 26-07-2022 10:00:00
Logo Firmy
18/2022 Dostawa materiałów medycznych do operacji okulistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (ID 633275)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

Current proceedings: 26-07-2022 10:00:00
Logo Firmy
281.9.2022 Dostawa energii elektrycznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w latach 2023-2024 (ID 628296)
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku

Current proceedings: 26-07-2022 10:00:00
Logo Firmy
382.DN.6.2022 "Dostawa leków" (ID 628213)
Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o.o.

Current proceedings: 26-07-2022 10:00:00
Logo Firmy
D10.251.48.F.2022 „DOSTAWA APARATÓW USG DLA COPERNICUS PL SP. Z O.O.” (ID 629821)
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

Current proceedings: 26-07-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP/p/14/2022 Dostawa implantów ortopedycznych i naczyniowych (ID 631730)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Current proceedings: 26-07-2022 10:00:00
Logo Firmy
WZ-091-1/22 DOSTAWA SZYN (POWTÓRZONE ZADANIE NR 2) (ID 631529)
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź Spółka z o.o.

Current proceedings: 26-07-2022 11:00:00
Logo Firmy
NH.270.30.2022 Dostawa siatki do grodzenia upraw leśnych oraz skobli (ID 633286)
Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi

Current proceedings: 26-07-2022 14:00:00
Logo Firmy
D/129/2022 DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO (ID 632221)
2 Regionalna Baza Logistyczna

Current proceedings: 27-07-2022 08:00:00
Logo Firmy
28/D/2022 Dostawa urządzeń medycznych. (ID 631378)
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa I Krwiolecznictwa SP ZOZ

Current proceedings: 27-07-2022 09:00:00
All Proceedings...