Found 3117 results


Proceedings

Logo Firmy
2022/BZP 00219514/01 Dostawa masy „na zimno” 48 ton (ID 630198)
Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
ŻYWN/307/2022 DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI (ID 628529)
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
23/D/22 Dostawa aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Angiologii (ID 628853)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
42/TP/ZP/D/2022 42/TP/ZP/D/2022 - Dostawa rękawiczek medycznych (ID 628901)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr. 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
DZP.2344.30.2022 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu urologicznego jednorazowego użytku (ID 619700)
Samodzielny Publiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
Nr sprawy: TECH/126/PG/2022 Dostawa radiotelefonów (Nr sprawy: TECH/126/PG/2022) (ID 614044)
4 Regionalna Baza Logistyczna

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
GKŚiR.271.53.2022 „Montaż małej architektury w parku Jana Pawła II" w Pyrzycach (ID 630535)
Urząd Miejski w Pyrzycach

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
PN-40/22 Dostawa produktów leczniczych (ID 622365)
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
PZP.271.25.2022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Karchowicach – etap II (ID 612875)
Urząd Gminy Zbrosławice

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
ZP.26.1.31.2022 Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (ID 619643)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
MGZE.271.3.2022 Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koronowie (ID 628036)
Urząd Miejski Koronowo

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
OB.271.4.2022 Utwardzenie dróg gminnych (ID 627991)
Gmina Bobowo

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
2022/S 102-283146 21/PNE/SW/2022„Dostawa implantów, narzędzi i materiałów jednorazowych dla Okulistyki” (ID 619316)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr. 5 im. św. Barbary w Sosnowcu

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
EZP.272.6.2022 Wykonanie klimatyzacji w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy przy ul. Kujawskiej 4 (ID 626741)
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
Logo Firmy
RZ/20/D/2022 Dostawa akumulatorów do dronów (ID 624038)
Oddział Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej

Current proceedings: 30-06-2022 09:00:00
All Proceedings...