Found 3045 results


Proceedings

Logo Firmy
DBFO-Ś/SOA/2500/5/22/GK Zakup i dostawa komputerów i laptopów dla szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (ID 628483)
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Śródmieście m.st. Warszawy

Current proceedings: 27-06-2022 10:00:00
Logo Firmy
1/22 Modernizacja pracowni RTG polegająca na zakupie aparatu cyfrowego wraz z oprogramowaniem (ID 628507)
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Witkowie

Current proceedings: 27-06-2022 10:00:00
Logo Firmy
Modernizacja stadionu miejskiego w Dębicy (ID 616131)
Gmina Miasta Dębica

Current proceedings: 27-06-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP/ZUK-04/2022 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dopiewo ul. Bukowska w Gminie Dopiewo” (ID 626123)
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Dopiewo

Current proceedings: 27-06-2022 10:00:00
Logo Firmy
S.270.1.4.2022 Przebudowa budynków Nadleśnictwa Lesko (ID 626092)
Nadleśnictwo Lesko

Current proceedings: 27-06-2022 10:00:00
Logo Firmy
TZ.280.30.2022 Sukcesywne dostawy produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (ID 620501)
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze

Current proceedings: 27-06-2022 10:00:00
Logo Firmy
W3.271.1.17.2022.EM „Modernizacja drogi transportu rolnego w Sławkach” (ID 625801)
Urząd Gminy Somonino

Current proceedings: 27-06-2022 10:00:00
Logo Firmy
TTI.2230.52.2022 Zakup i dostawa materiałów malarsko-murarskich (ID 625497)
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Current proceedings: 27-06-2022 10:00:00
Logo Firmy
029/2022 Wymiana dylatacji na północnych mostach w ciągu ul.Focha w Bydgoszczy (ID 622181)
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Current proceedings: 27-06-2022 10:00:00
All Proceedings...