Found 3056 results


Proceedings

Logo Firmy
17/22 Dostawa leków do Apteki Szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach (ID 604932)
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
Logo Firmy
D-20/2022 Dostawa płynów infuzyjnych (ID 604945)
Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
Logo Firmy
FDZP.226.16.2022 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Pracowni Hemodynamiki (ID 614779)
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wlkp.

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
Logo Firmy
RKiZP.271.10.2022 Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 3 do wymogów ppoż. (ID 594305)
Urząd Miasta Starogard Gdański

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
Logo Firmy
CRZP/IPO/FA/17/2022 Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych (ID 610616)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP/23/POIS-0023/2022 Nasadzenia drzew i krzewów na terenie oczyszczalni ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo (ID 613979)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gdynia

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP.271.48.2022 Nakładka asfaltowa na ul. Jasnej (ID 611191)
Gmina Miasto Krosno

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP.271.1.25.2022 Przebudowa drogi na działce miejskiej nr 2903 obr. 5 (ID 611411)
Urząd Miasta Jarosławia

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
Logo Firmy
ZP.271.50.2022 Przebudowa ul. S. Okrzei w Krośnie (ID 611209)
Gmina Miasto Krosno

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
Logo Firmy
D/23/12WOG/2022 Dostawa wideoskopu przemysłowego z wymienną sondą. (ID 600827)
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
Logo Firmy
4/PN/DEG/WK/2022 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na użytek SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku (ID 600208)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
Logo Firmy
17/TP/U/2022 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji z SPWZOZ w Stargardzie. (ID 615010)
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Current proceedings: 27-05-2022 10:00:00
All Proceedings...