Found 3091 results


Proceedings

Logo Firmy
DZA.260.05.2022 Dostawa, środków czystości do biblioteki głównej oraz filii bibliotecznych na terenie Bydgoszczy. (ID 611271)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Witolda Bełzy

Current proceedings: 19-05-2022 11:00:00
Logo Firmy
ZP/P/15/22 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do prowadzenia syntez z użyciem mikrofal. (ID 611113)
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

Current proceedings: 19-05-2022 11:00:00
Logo Firmy
DEA.ZP-291/4/2022 Roboty budowlane w obiektach użytkowanych przez WSRM w Łodzi w ramach umowy ramowej (ID 608765)
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Current proceedings: 19-05-2022 11:00:00
Logo Firmy
ZP.271.9.2022.PG Przebudowa ul. Szkolnej w Kunowicach (ID 606384)
Urząd Miejski w Słubicach

Current proceedings: 19-05-2022 11:00:00
Logo Firmy
3/ZAM/2022 Przebudowa łazienek dla pacjentów w budynku Szpitala (ID 605208)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocieńcu

Current proceedings: 19-05-2022 11:00:00
GKZ.271.8.2022 „Zakup i dostawa laptopów dla Gminy Mykanów” (ID 610808)
Gmina Mykanów

Current proceedings: 19-05-2022 11:00:00
Logo Firmy
ZP.271.30.2022 REMONT SIEDZIBY CENTRUM WSPARCIA AKTYWNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (ID 607810)
Urząd Miejski w Złotowie

Current proceedings: 19-05-2022 11:00:00
Logo Firmy
ZP.271.1.24.2022 "Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Sąsiedzkiej". (ID 608144)
Urząd Miasta Jarosławia

Current proceedings: 19-05-2022 11:00:00
Logo Firmy
TI/2144/FS-2/22 Modernizacja przepompowni ścieków Górnośląska – Tunkla przy ul. Górnośląskiej w Rudzie Śląskiej – Bykowinie – etap II (ID 602621)
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Current proceedings: 19-05-2022 11:00:00
All Proceedings...