Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MUT/DI/11/2021 „Wykonanie modernizacji układu technologicznego przygotowania biogazu ze składowiska odpadów” (Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalna 11).

Daria Palej
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Dział planowania i zamówień
Deadlines:
Published : 12-11-2021 11:28:00
Placing offers : 15-11-2021 12:30:40
Offers opening : 19-11-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1359.6 2021-11-12 11:28:00 Proceeding
Umowa.pdf pdf 370.57 2021-11-12 11:28:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 1536.07 2021-11-12 11:28:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 22.38 2021-11-12 11:28:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 67 2021-11-12 11:28:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykluczenie, warunki.docx docx 15.76 2021-11-12 11:28:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót.docx docx 24.18 2021-11-12 11:28:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 15.58 2021-11-12 11:28:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o aktualności danych.docx docx 15.66 2021-11-12 11:28:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania _15.11.2021.pdf pdf 63.86 2021-11-15 12:29:31 Public message
Unieważnienie postępowania _15.11.2021.pdf pdf 63.86 2021-11-15 12:30:35 Public message

Announcements

2021-11-19 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę gross 356 700,00
2021-11-15 12:30 Daria Palej Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Unieważnienie postępowania z dnia 15.11.2021

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-11-15 12:29 Daria Palej Unieważnienie postępowania z dnia 15.11.2021

Unieważnienie postęp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 290