Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZZ/64/P/21 Asortyment stosowany do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii, laryngologii, laparoskopii, ortopedii

Deadlines:
Published : 17-12-2021 22:40:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 425.45 2021-12-17 22:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 614.64 2021-12-17 22:40:00 Proceeding
Zał. nr 1 - przedm. zamów. szczeg. form. cenowy.docx docx 131.59 2021-12-17 22:40:00 Proceeding
Zał. nr 2 - form. oferty.doc doc 95 2021-12-17 22:40:00 Proceeding
Zał. nr 4 - JEDZ.doc doc 199.5 2021-12-17 22:40:00 Proceeding
Zał. nr 5 - ośw. wyk. dot. wykluczenia.doc doc 41.5 2021-12-17 22:40:00 Proceeding
Zał. nr 6 - ośw. wyk. dot. gr. kapit..doc doc 35 2021-12-17 22:40:00 Proceeding
Zał. nr 7 - ośw. dot. przedm. zamów..doc doc 27.5 2021-12-17 22:40:00 Proceeding
Zał. 3A, 3B, 3D - projekt umowy.7z 7z 1209.35 2021-12-17 22:40:03 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - NZZ 64 P 21.pdf pdf 151.78 2021-12-27 09:07:01 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 351.07 2021-12-27 09:08:23 Public message
Zał. nr 3C - proj. umowy.pdf pdf 387.86 2021-12-27 09:08:23 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ - 14.01.2022.pdf pdf 409.74 2022-01-14 11:44:25 Public message
Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ.pdf pdf 625.2 2022-01-21 07:20:09 Public message
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 599.98 2022-01-25 13:25:59 Public message
Informacja z publicznego otwarcia ofert.pdf pdf 596.54 2022-01-28 20:08:16 Public message
Unieważnienie postępowania - 07.03.2022.pdf pdf 388.91 2022-03-07 11:27:47 Public message
Ogłoszenie wyniku postępowania - 10.03.2022.pdf pdf 297.31 2022-03-10 12:44:03 Public message
Ogłoszenie wyniku postępowania - 07.04.2022.pdf pdf 322.36 2022-04-07 14:06:56 Public message
Ogłoszenie wyniku postępowania - 15.04.2022.pdf pdf 310.58 2022-04-15 12:11:53 Public message

Announcements

2022-04-15 12:11 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie wyniku postępowania - 15.04.2022

Ogłoszenie wyniku po [...].pdf

2022-04-07 14:06 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie wyniku postępowania - 07.04.2022

Ogłoszenie wyniku po [...].pdf

2022-03-10 12:44 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie wyniku postępowania - 10.03.2022 r.

Ogłoszenie wyniku po [...].pdf

2022-03-07 11:27 Dział Zamówień Publicznych Unieważnienie postępowania - 07.03.2022 r.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-01-28 20:08 Dział Zamówień Publicznych Informacja z publicznego otwarcia ofert

Informacja z publicz [...].pdf

2022-01-25 13:25 Dział Zamówień Publicznych Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-01-21 07:20 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ

Wyjaśnienia oraz zmi [...].pdf

2022-01-14 11:44 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SWZ - 14.01.2022

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-12-27 09:08 Dział Zamówień Publicznych Zmiana treści SWZ - NZZ/64/P/21

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

Zał. nr 3C - proj. u [...].pdf

2021-12-27 09:07 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - NZZ/64/P/21

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1864