Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 36/XII/2021/WP Dostawa 350 parkomatów wraz z systemem zarządzającym oraz niezbędną bazą danych

Deadlines:
Published : 17-12-2021 23:30:00
Placing offers : 10-02-2022 09:55:00
Offers opening : 10-02-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym:

Dostawa 350 parkomatów wraz z systemem zarządzającym oraz niezbędną bazą danychmożna oglądać na żywo za pośrednictwem serwisu  pod adresem: zamieszczonym na stronie internetowej zamawiającego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
36 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.98 2021-12-17 23:30:00 Proceeding
SWZ pow. progu 214.000.pdf pdf 1272.13 2021-12-17 23:30:00 Proceeding
zał. Nr 1-6.doc doc 394 2021-12-17 23:30:00 Proceeding
Zał. nr 5 Umowa.doc doc 92 2021-12-17 23:30:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.docx docx 20.86 2021-12-17 23:30:00 Proceeding
[Katowice] KIO odwołanie 27-12-2021.pdf pdf 351 2021-12-29 14:20:54 Public message
36.2021 zawiadomienie o odwołaniu.pdf pdf 301.16 2021-12-29 14:20:54 Public message
ENOTICES_n002asji (external)-2022-001914-NF14-PL.pdf pdf 93.4 2022-01-05 14:35:08 Public message
SWZ pow. progu 214.000.doc doc 208 2022-01-05 14:36:16 Public message
Zał Nr 3 UMOWA.doc doc 94 2022-01-05 14:36:16 Public message
zał. Nr 1-6.doc doc 392.5 2022-01-05 14:36:16 Public message
36.2021 modyfikacja SWZ.pdf pdf 290.09 2022-01-05 14:36:16 Public message
sprostowanie potwierdzenie.pdf pdf 72.28 2022-01-20 09:20:17 Public message
36.2021 zmiana SWZ i modyfikacja.pdf pdf 1837.11 2022-01-20 13:10:06 Public message
zał. nr 1.doc doc 89 2022-01-20 13:10:06 Public message
36 zmiana ogłoszenia.pdf pdf 67.94 2022-01-25 13:44:35 Public message
36.2021 Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 361.36 2022-02-10 08:24:04 Public message
36.2021 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 389.09 2022-02-10 10:32:11 Public message
36.2021 informacja o wyborze oferty.pdf pdf 296.39 2022-03-02 10:39:24 Public message

Announcements

2022-03-02 10:39 Jacek Mizdalski Informacja o wyborze oferty

36.2021 informacja o [...].pdf

2022-02-10 10:32 Jacek Mizdalski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

36.2021 Informacja z [...].pdf

2022-02-10 08:24 Jacek Mizdalski INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

36.2021 Informacja o [...].pdf

2022-02-07 10:00 Jacek Mizdalski Uwaga.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, jako zamawiający informuję, iż koryguje zapis SWZ w pkt. 10.2 tiret 1 w następujący sposób :
jest:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4,40-098 Katowice,
a powinno być:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Miasto Katowice, ul. Młyńska 4,40-098 Katowice,
2022-01-25 13:44 Jacek Mizdalski Zmiana ogłoszenia

36 zmiana ogłoszenia [...].pdf

2022-01-20 13:10 Jacek Mizdalski Odpowiedź na zapytania i modyfikacja SWZ

36.2021 zmiana SWZ i [...].pdf

zał. nr 1.doc

2022-01-20 09:20 Jacek Mizdalski Zmiana ogłoszenia

sprostowanie potwier [...].pdf

2022-01-05 14:36 Jacek Mizdalski Modyfikacja SWZ

SWZ pow. progu 214.0 [...].doc

Zał Nr 3 UMOWA.doc

zał. Nr 1-6.doc

36.2021 modyfikacja [...].pdf

2022-01-05 14:35 Jacek Mizdalski Zmiana ogłoszenia

ENOTICES_n002asji (e [...].pdf

2021-12-29 14:20 Jacek Mizdalski Informacja o wpłynięciu odwołania

[Katowice] KIO odwoł [...].pdf

36.2021 zawiadomieni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2067