Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WAG.271.7.2021 Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Złotoryi.

Dorota Michalska
Gmina Miejska Złotoryja Department: Wydział Architektury, Geodezji i Rozwoju Miasta
Deadlines:
Published : 22-12-2021 15:01:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania dot. przebudowy drogi gminnej ulicy Kościuszki w Złotoryi zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki.pdf pdf 980.28 2021-12-22 15:01:00 Proceeding
Załączniki nr 1-6 do SWZ.docx docx 145.44 2021-12-22 15:01:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ Umowa.pdf pdf 794.4 2021-12-22 15:01:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - Załączniki nr 8-14 do SWZ.zip zip 72882.37 2021-12-22 15:01:00 Proceeding
UZP Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.pdf pdf 111.43 2021-12-22 15:01:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ; Zmiana treści SWZ;.pdf pdf 538.24 2021-12-31 12:06:01 Public message
Przedmiar robót - część 1 z 2.pdf pdf 827.55 2021-12-31 12:06:01 Public message
Przedmiar robót - część 2 z 2.pdf pdf 595.07 2021-12-31 12:06:01 Public message
UZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.32 2021-12-31 12:06:01 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 504.02 2022-01-11 09:40:26 Public message
SMARTPOLE_Crossing_karta-katalog_SKPF.pdf pdf 1552.73 2022-01-11 09:40:26 Public message
SmartpoleCrossing-karta-katalogowa.pdf pdf 448.95 2022-01-11 09:40:26 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 513.7 2022-01-17 13:28:49 Public message
UZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 40.32 2022-01-17 13:28:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 479.05 2022-01-27 14:54:23 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 247.5 2022-02-22 09:21:13 Public message

Announcements

2022-02-22 09:21 Dorota Michalska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-27 14:54 Dorota Michalska Informacja z otwarcia ofert w załączeniu;

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-27 09:00 Buyer message Zamawiająca, na sfinansowanie w/w zadania zamierza przeznaczyć kwotę 6 120 000,00 zł brutto.
2022-01-17 13:28 Dorota Michalska Wyjaśnienie treści SWZ w załączeniu; UZP Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu;

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

UZP Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2022-01-11 09:40 Dorota Michalska Wyjaśnienie treści SWZ; Karta katalogowa słupa na przejściach dla pieszych - 2 szt.;

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

SMARTPOLE_Crossing_k [...].pdf

SmartpoleCrossing-ka [...].pdf

2021-12-31 12:06 Dorota Michalska Wyjaśnienie treści SWZ/ Zmiana treści SWZ w załączeniu;
Poprawiony przedmiar robót - 2 szt. w załączeniu;
UZP - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w załączeniu;

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Przedmiar robót - cz [...].pdf

Przedmiar robót - cz [...].pdf

UZP Ogłoszenie o zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 996