Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 13/DZP/2021/PN/WPI Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 w Starogardzie Gdańskim – wiadukt nad PKP”

Deadlines:
Published : 27-12-2021 10:43:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularze wersja edytowalna.doc doc 207 2021-12-27 10:43:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 78.41 2021-12-27 10:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 119.26 2021-12-27 10:43:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia .pdf pdf 571.25 2021-12-27 10:43:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 786.62 2021-12-27 10:43:00 Proceeding
Wzór umowy .pdf pdf 367.5 2021-12-27 10:43:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Rozdziału IV SWZ.zip zip 1482.2 2021-12-27 10:43:00 Proceeding
Zmiana nr 1 z dnia 20.01.2022 r.pdf pdf 204.11 2022-01-20 11:28:20 Public message
Załącznik nr 1 - Ujednolicony wzór umowy.pdf pdf 370.44 2022-01-20 11:28:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 145.67 2022-01-27 09:57:08 Public message
Platforma zakupowa Zamawiającego.pdf pdf 205.61 2022-01-28 09:02:24 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania.pdf pdf 96.35 2022-02-15 09:46:48 Public message

Announcements

2022-02-15 09:46 Daniel Rynkiewicz Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wyniki postępowania

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-01-28 09:02 Daniel Rynkiewicz Informacja o unieważnieniu postępowania.

Platforma zakupowa Z [...].pdf

2022-01-27 09:57 Daniel Rynkiewicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-20 11:28 Paweł Jurgo Zmiana nr 1 z dn. 20.01.2022 r.

Zmiana nr 1 z dnia 2 [...].pdf

Załącznik nr 1 - Uje [...].pdf

2021-12-27 10:45 Daniel Rynkiewicz Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 600 000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 618