Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 29/ZP/U/ CZOŁG-SAM /2021 Usługi w zakresie napraw, obsług okresowych i konserwacji pojazdów: samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowo-osobowych, ciężarowych i przyczep oraz autobusów w latach 2022 - 2023”.

Deadlines:
Published : 28-12-2021 12:28:00
Placing offers : 27-01-2022 09:30:00
Offers opening : 27-01-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-ZP29-SWZ I ZAŁACZNIKI.zip zip 172.06 2021-12-28 12:28:00 Proceeding
2021-ZP 29 UMOWA I ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY.zip zip 168.36 2021-12-28 12:28:00 Proceeding
JEDZ 29ZP.xml xml 147.01 2021-12-28 12:28:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 149.2 2021-12-28 12:28:00 Proceeding
29 - ZP wyjasnienie i zmiana treści SWZ.docx docx 61.96 2022-01-17 10:20:21 Public message
Załącznik nr 2 (po zmianie) do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 19.43 2022-01-17 10:20:21 Public message
Załącznik nr 3 (po zmianie )do SWZ po zmianie Projekt umowy.docx docx 90.17 2022-01-17 10:20:21 Public message
JEDZ 29ZP (po zmianie).xml xml 142.83 2022-01-17 10:20:21 Public message
2021-ZP29-informacja z otwarcia.doc doc 48.5 2022-01-27 13:34:27 Public message
29 ZP-Uniewaznienie post. cz IV - brak ofert.docx docx 16.21 2022-01-28 12:55:50 Public message
Wybór CZ I, II str.docx docx 20.83 2022-02-03 12:19:17 Public message
Wybór Transtech str.docx docx 20.33 2022-02-04 12:43:40 Public message

Announcements

2022-02-04 12:43 Agnieszka Świder Wybór najkorzystniejszej oferty cz. III

Wybór Transtech str. [...].docx

2022-02-03 12:19 Agnieszka Świder Wybór najkorzystniejszej oferty ( cz. I, cz. II)

Wybór CZ I, II str.d [...].docx

2022-01-28 12:55 Agnieszka Świder Unieważnienie - część IV

29 ZP-Uniewaznienie [...].docx

2022-01-27 13:34 Agnieszka Świder Informacja z otwarcia ofert

2021-ZP29-informacja [...].doc

2022-01-27 09:30 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz.1598 ze zm.), informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w roku 2022 łączną kwotę gross w wysokości 563 000,00 zł, w tym: CZĘŚĆ 1 – 50 000,00 zł; CZĘŚĆ 2 – 199 000,00 zł; CZĘŚĆ 3 – 223 000,00 zł; CZĘŚĆ 4 – 91 000,00 zł
2022-01-17 10:20 Agnieszka Świder Wyjaśnienie oraz zmiana treści SWZ

29 - ZP wyjasnienie [...].docx

Załącznik nr 2 (po z [...].docx

Załącznik nr 3 (po z [...].docx

JEDZ 29ZP (po zmiani [...].xml

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 618