Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00338023/01 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2424P w m. Kiekrz na odcinku ul. Kierskiej od S11 do ul. Leśnej

Halina Wroniecka
Gmina Rokietnica
Deadlines:
Published : 30-12-2021 12:38:00
Placing offers : 27-01-2022 08:00:00
Offers opening : 27-01-2022 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie e5abc8.pdf pdf 128.44 2021-12-30 12:38:00 Proceeding
SWZ.docx docx 78.74 2021-12-30 12:38:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 171.99 2021-12-30 12:38:00 Proceeding
05_Projekt budowlany.zip zip 132972.56 2021-12-30 12:38:00 Proceeding
Projekt wykonawczy.zip zip 128780.56 2021-12-30 12:38:00 Proceeding
SST.zip zip 13958.16 2021-12-30 12:38:00 Proceeding
Zapytania do SWZ.docx docx 258.61 2022-01-13 10:08:14 Public message
Kosztorysy _Kierska.zip zip 95.56 2022-01-13 10:08:14 Public message
Zmiana ogłoszenia.pdf pdf 44.52 2022-01-13 11:36:52 Public message
Zał nr 1 - formularz ofertowy po zmianie.docx docx 24.23 2022-01-13 11:36:52 Public message
Zapytanie 3.docx docx 17.78 2022-01-21 11:24:43 Public message
image000001 (1).jpg jpg 128.12 2022-01-21 11:24:43 Public message
image000000 (2).jpg jpg 167.73 2022-01-21 11:24:43 Public message
Zapytanie 2.docx docx 15.2 2022-01-21 11:29:28 Public message
Odpowiedzi 4.docx docx 12.77 2022-01-24 12:10:19 Public message
Zapytanie 2.docx docx 14.69 2022-01-24 12:10:19 Public message
Zapytanie 3.docx docx 15.98 2022-01-24 12:10:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 17.7 2022-01-27 11:56:46 Public message
Zawiadomienie o wyborze 1- str..docx docx 24.1 2022-02-17 11:15:31 Public message

Announcements

2022-02-17 11:15 Halina Wroniecka W załączniku przesyłam zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-01-27 11:56 Halina Wroniecka W załączniku zamieszczamy informację z otwarcia ofert złożonych w postepowaniu

Informacja z otwarci [...].docx

2022-01-27 08:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 2 000 000,00 zł brutto.
2022-01-24 12:10 Halina Wroniecka W załączniku zamieszczamy odpowiedzi na zapytania do SWZ.

Odpowiedzi 4.docx

Zapytanie 2.docx

Zapytanie 3.docx

2022-01-21 11:29 Halina Wroniecka W załączniku udzielone odpowiedzi na zapytania do SWZ

Zapytanie 2.docx

2022-01-21 11:24 Halina Wroniecka W Załączeniu treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami do SWZ.

Zapytanie 3.docx

image000001 (1).jpg

image000000 (2).jpg

2022-01-13 11:36 Halina Wroniecka W załączniku zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiana formularza ofertowego.
Zmieniają się odpowiednio zapisy SWZ tj.
Cz. XVII
Termin związania ofertą: 25.02.2022r.(zamiast 23.02.2022r.)
Cz. XVIII
Termin składania ofert: 27.01.2022 godz.08:00 (zamiast 25.01.2022r.)
Cz. XIX
Termin otwarcia ofert: 27.01.2022r godz. 08:00 (zamiast 25.01.2022r.)

Zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

Zał nr 1 - formularz [...].docx

2022-01-13 10:08 Halina Wroniecka W załączniku odpowiedź na pytanie dotyczące treści SWZ

Zapytania do SWZ.doc [...].docx

Kosztorysy _Kierska. [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1230