Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 60/ZP/2021 Odbiór odpadów komunalnych z warszawskich oddziałów Zamawiającego

Deadlines:
Published : 30-12-2021 13:12:00
Placing offers : 17-01-2022 08:30:00
Offers opening : 17-01-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.63 2021-12-30 13:12:00 Proceeding
SWZ Odbiór odpadów komunalnych z warszawskich oddziałów Zamawiającego.pdf pdf 592.32 2021-12-30 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 58.79 2021-12-30 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 144 2021-12-30 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.docx docx 20.83 2021-12-30 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 119.5 2021-12-30 13:12:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 315.15 2021-12-30 13:12:00 Proceeding
Zmodyfikowany Zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 144.5 2022-01-05 09:51:45 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 60ZP2021.pdf pdf 749.6 2022-01-05 09:51:45 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ (Cz. II) 60ZP2021.pdf pdf 237.52 2022-01-10 10:45:41 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.95 2022-01-10 12:07:25 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, przedłużenie terminu.pdf pdf 242.36 2022-01-13 12:34:47 Public message
Zmodyfikowany w dniu 13.01.2022 r. Zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Formularz cenowy.doc doc 144 2022-01-13 12:34:47 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf pdf 36.88 2022-01-13 13:34:58 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ (Cz. IV).pdf pdf 236.79 2022-01-13 15:17:20 Public message
II Zmodyfikowany w dniu 13.01.2022 r. Zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Formularz cenowy.doc doc 191 2022-01-13 15:17:20 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 251.42 2022-01-17 14:56:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 243.85 2022-02-07 09:35:09 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 86.68 2022-02-23 07:36:45 Public message

Announcements

2022-02-23 07:36 Magdalena Miechowska W załączeniu Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-07 09:35 Magdalena Miechowska W załączeniu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-17 14:56 Magdalena Miechowska W załączeniu: Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-17 08:30 Buyer message Łączna kwota, jaką Zamawiający zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 240 543,00 zł brutto:
Część 1. 98 505,00 zł
Część 2. 142 038,00 zł
2022-01-13 15:17 Magdalena Miechowska W załączeniu: Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ (Cz. IV) wraz z załącznikiem II Zmodyfikowany w dniu 13.01.2022 r. Zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Formularz cenowy

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

II Zmodyfikowany w d [...].doc

2022-01-13 13:34 Magdalena Miechowska W załączeniu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-13 12:34 Magdalena Miechowska W załączeniu: Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, przedłużenie terminu składania ofert wraz załącznikiem: Zmodyfikowany w dniu 13.01.2022 r. Zał. nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia-Formularz cenowy

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Zmodyfikowany w dniu [...].doc

2022-01-10 12:07 Magdalena Miechowska W załączeniu: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-10 10:45 Magdalena Miechowska w załączeniu: wyjaśnienia i zmiana treści SWZ (Cz. II) 60ZP2021

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2022-01-05 09:51 Magdalena Miechowska w załączeniu: wyjaśnienia i zmiana treści SWZ 60ZP2021 wraz z załącznikiem: zmodyfikowany zał. nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia

Zmodyfikowany Zał. n [...].doc

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 567