Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura ZO/183/21 Dostawa pyłomierza DURAG typu D-R320

Deadlines:
Published : 30-12-2021 14:05:00
Placing offers : 14-01-2022 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
projekt umowy - pyłomierz.pdf pdf 649.94 2021-12-30 14:05:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe - pyłomierz - 2021-12-30_scan.pdf pdf 62.45 2021-12-30 14:05:00 Proceeding
formularz oferty - pyłomierz.docx docx 23.93 2021-12-30 14:05:00 Proceeding

Announcements

2022-02-04 12:45 Tomasz Mikołap Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn. Dostawa pyłomierza DURAG typu D-R320.

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, ponieważ Wykonawca, który złożył najtańszą ofertę, w wyniku problemów technicznych po stronie Zamawiającego, nie otrzymał odpowiedzi na wniosek o zmianę zapisów umowy przed upływem terminu składania ofert, a bez wprowadzenia wnioskowanych zmian nie może zawrzeć umowy. Zamawiający nie może wprowadzić oczekiwanych zmian umowy po terminie składania ofert, pomimo że wnioskowane zmiany są dla niego dopuszczalne, gdyż mogłyby one mieć istotny wpływ na kalkulację ofert innych Wykonawców, co stanowiłoby naruszenie zasady równego traktowania wskazanej w § 1 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień podprogowych obowiązującego w MKUO ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy.
2022-01-05 13:45 Tomasz Mikołap Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do 14 stycznia 2022 roku.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa pyłomierza DURAG typu D-R320 Przedmiotem postępowania jest dostawa kompletnego pyłomierza firmy DURAG typu D-R320 składającego się z następujących elementów: 1) Głowica pomiarowa typ D-R 320 M EB1-32SAC-SA0E 2) Skrzynka krosowa z dmuchawą typ D-TB 200 AB2-S6MB1-WB 3) Kabel sygnałowy do czujnika D-TB CBL-U1C 4) Kabel kontroli przedmuchu D-TB CBL-U2X 5) Wąż do przedmuchu DN40-T80-PU 6) Moduł operacyjny D-ISC 100 C AB2-MADFX-WA Cena łączna za cały zakres zamówienia zgodnie zapytaniem ofertowym i formularzem cenowym 1 delivery ul. E.Petersona 22 Bydgoszcz - Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o
E.Petersona 22
85-862, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 15 tygodni od udzielenia zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 342