Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGKIM.271.22.2021 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełmiec cz. 1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzetrzewina, Biczyce Górne – etap I cz. 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice – etap Va

Katarzyna Smoleń
Urząd Gminy Chełmiec
Deadlines:
Published : 31-12-2021 09:10:00
Placing offers : 17-01-2022 09:00:00
Offers opening : 17-01-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 41.76 2021-12-31 09:10:00 Proceeding
SWZ.doc doc 663 2021-12-31 09:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 15.36 2021-12-31 09:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 11.43 2021-12-31 09:10:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.zip zip 799.38 2021-12-31 09:10:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 237 2021-12-31 09:10:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 191.5 2021-12-31 09:10:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.zip zip 213865.42 2021-12-31 09:10:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.zip zip 651.29 2021-12-31 09:10:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ.doc doc 186.5 2021-12-31 09:10:00 Proceeding
infromacja o kwocie.doc doc 26 2022-01-17 09:11:54 Public message
informacja z otwarcia.doc doc 45.5 2022-01-17 11:44:27 Public message
zaproszenie do negocjacji.doc doc 61 2022-01-20 14:50:55 Public message
zawiadmienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 59 2022-02-10 09:03:07 Public message

Announcements

2022-02-10 09:03 Katarzyna Smoleń W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 i 2.
Z poważaniem
Katarzyna Smoleń

zawiadmienie o wybor [...].doc

2022-01-20 14:50 Katarzyna Smoleń W załączeniu zaproszenie do negocjacji ofert.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Pozdrawiam
Katarzyna Smoleń
Urząd Gminy Chełmiec

zaproszenie do negoc [...].doc

2022-01-17 11:44 Katarzyna Smoleń W załączeniu informacja z otwarcia ofert.
Pozdrawiam
K. Smoleń

informacja z otwarci [...].doc

2022-01-17 09:11 Katarzyna Smoleń W załączeniu informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Pozdrawiam
K. Smoleń

infromacja o kwocie. [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)

The number of page views: 552