Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP - 21/21 Dostawa odczynników oraz części eksploatacyjnych dla Pracowni Mikrobiologii wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy

Deadlines:
Published : 31-12-2021 09:17:00
Placing offers : 17-01-2022 08:30:00
Offers opening : 17-01-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ z załącznikami.pdf pdf 1145.92 2021-12-31 09:17:00 Proceeding
Załączniki do SWZ wersja edytowalna.docx docx 118 2021-12-31 09:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu BUZP.pdf pdf 114.49 2021-12-31 09:17:00 Proceeding
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 5599.81 2022-01-12 08:03:49 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.18 2022-01-12 08:03:49 Public message
Załączniki do SWZ.pdf pdf 915.09 2022-01-12 08:03:49 Public message
Załączniki do SWZ po zmianach.docx docx 118.44 2022-01-12 08:03:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert ART. 222 ust.5.pdf pdf 184.46 2022-01-17 11:14:19 Public message
Infomacja o wyborze.pdf pdf 367.95 2022-01-21 11:57:24 Public message
Kwota przeznaczona na sfinansowanie.docx docx 12.86 2022-01-17 08:30:00 Public message

Announcements

2022-01-21 11:57 Dział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o wyborze oferty

Z poważaniem,
Agata Konopińska

Infomacja o wyborze. [...].pdf

2022-01-17 11:14 Dział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja zgodnie z art. 222 ust.5

Z poważaniem
Agata Konopińska

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-17 08:30 Buyer message Zamawiający, zgodnie z art. 222 ust.4 ustawy z dnia 11.09.2019 r Pzp (Dz.U. z 2021r poz.1129 z późn.zm ), przekazuje następujące informacje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w załączeniu

Kwota przeznaczona n [...].docx

2022-01-12 08:03 Dział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,

w załączeniu:
- wyjaśnienie treści SWZ wraz z przesunięciem terminu
- załączniki do SWZ po zmianach w wersji edytowalnej i pdf wraz z umowami
- ogłoszenie o zmianie

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załączniki do SWZ.pd [...].pdf

Załączniki do SWZ po [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 676