Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: BOR05.2610.2.2021 Zakup samochodów osobowych z napędem 4x4 wraz z ubezpieczeniem na potrzeby Łódzkiego Oddziału ARiMR w podziale na części

Michalina Saładaj
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Łódzki Oddział Regionalny
Deadlines:
Published : 31-12-2021 11:00:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2021-OJS255-673605-pl_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 182.51 2021-12-31 11:00:00 Proceeding
SWZ_Zakup samochodów.pdf pdf 2636.8 2021-12-31 11:00:00 Proceeding
Załączniki do SWZ_wersja edytowalna.docx docx 169.64 2021-12-31 11:00:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 88.12 2021-12-31 11:00:00 Proceeding
espd-request.xml xml 136.23 2021-12-31 11:00:00 Proceeding
Zmieniony formularz ofertowy_wersja edytowalna- Załącznik nr 1 do SWZ.docx docx 157.64 2022-01-21 12:30:30 Public message
Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ.pdf pdf 6476.42 2022-01-21 12:30:30 Public message
Sprostowanie Ogłoszenia o Zamóweniu_2022-OJS015-033639-pl.pdf pdf 123.16 2022-01-21 12:30:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert BOR.2610.2.2021_11.02.2022.pdf pdf 575.67 2022-02-11 13:54:28 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 1151.78 2022-03-11 12:21:55 Public message

Announcements

2022-03-11 12:21 Michalina Saładaj Szanowni Państwo,
W załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1 oraz części 2.
Z poważaniem,
Michalina Saładaj

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-11 13:54 Michalina Saładaj Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.
Z poważaniem,
Michalina Saładaj

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-11 10:00 Buyer message Komunikat Zamawiającego
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 042 800,00 zł brutto, w tym:
dla Części 1 - 568 800,00 zł brutto
dla Części 2 - 474 000,00 zł brutto
2022-01-21 12:30 Robert Stawiński Szanowni Państwo,
z uwagi na zapytania, które wpłynęły od Wykonawców w toku trwającego postępowania,
załączam Wyjaśnienia i modyfikacje treści SWZ,Zmieniony Formularz Ofertowy w edytowalnej wersji
oraz Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu.
z poważaniem
Robert Stawiński
Kierownik BOR ŁOR ARiMR

Zmieniony formularz [...].docx

Wyjaśnienia i modyfi [...].pdf

Sprostowanie Ogłosze [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 905