Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00340875/01 46/PN/21 Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SPZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną, Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym - etap I

Deadlines:
Published : 31-12-2021 11:13:00
Placing offers : 26-01-2022 12:30:00
Offers opening : 26-01-2022 13:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.43 2021-12-31 11:13:00 Proceeding
PFU.7z 7z 49893.59 2021-12-31 11:13:00 Proceeding
SWZ-modernizacja-o-wewnętrznego-3.pdf pdf 1971.08 2021-12-31 11:13:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 122.77 2021-12-31 11:13:00 Proceeding
Wyjaśnienia z dnia 14.01.2022.pdf pdf 325.04 2022-01-14 13:31:20 Public message
Zmiana Ogłoszenia.pdf pdf 36.98 2022-01-14 13:31:20 Public message
poprawienie omyłki -data otwarcia 17.01.2022.pdf pdf 339.58 2022-01-17 08:16:33 Public message
2022_BZP 00019813_01 zmiana ogłoszenia.pdf pdf 40.4 2022-01-17 09:17:35 Public message
Agregat 001.jpg jpg 849.19 2022-01-19 16:26:07 Public message
Ekspertyza 1-1.pdf pdf 7480.77 2022-01-19 16:26:07 Public message
Ekspertyza-1.pdf pdf 10597.87 2022-01-19 16:26:07 Public message
ogłoszemie o zmianie ogoszenie 19.01.2022.pdf pdf 50.53 2022-01-19 16:26:07 Public message
Rzut piwnicy-1.pdf pdf 210.11 2022-01-19 16:26:07 Public message
Wyjaśnienia z postępowania 40 PN 21.pdf pdf 713.07 2022-01-19 16:26:07 Public message
Wyjaśnienia z dnia 19.01.2022.pdf pdf 562.22 2022-01-19 16:26:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 21.01.2022.pdf pdf 40.46 2022-01-21 15:30:25 Public message
Wyjaśnienia z dnia 21.01.2022.pdf pdf 274.44 2022-01-21 15:30:25 Public message
Informacja z otwatcia ofert.pdf pdf 201.94 2022-01-26 14:24:07 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 450.08 2022-03-02 16:29:07 Public message
zawiadomienie -o-wyborze-oferty- pdf.pdf pdf 344.75 2022-03-02 16:29:07 Public message

Announcements

2022-03-02 16:29 Dział Zamówień Publicznych zamawiający zamieszcza zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie -o-wyb [...].pdf

2022-01-26 14:24 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwatc [...].pdf

2022-01-26 12:30 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 4 574 283,00 zł
2022-01-21 15:30 Dział Zamówień Publicznych wyjaśnienia, zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia z dnia 2 [...].pdf

2022-01-19 16:26 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia i odpowiedzi

Agregat 001.jpg

Ekspertyza 1-1.pdf

Ekspertyza-1.pdf

ogłoszemie o zmianie [...].pdf

Rzut piwnicy-1.pdf

Wyjaśnienia z postę [...].pdf

Wyjaśnienia z dnia 1 [...].pdf

2022-01-17 09:17 Dział Zamówień Publicznych zmiana ogłoszenia

2022_BZP 00019813_01 [...].pdf

2022-01-17 08:16 Dział Zamówień Publicznych Poprawie omyłki - zmiana daty otwarcia

poprawienie omyłki - [...].pdf

2022-01-14 13:31 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający załącza Zmianę Ogłoszenia i wyjaśnienia z dnia 14.01.2022 r.

Wyjaśnienia z dnia 1 [...].pdf

Zmiana Ogłoszenia.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2278