Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP/1/2022 Sukcesywna 24 miesięczna dostawa podłoży i odczynników bakteriologicznych dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej w SPZOZ w Wolsztynie

Deadlines:
Published : 03-01-2022 12:53:00
Placing offers : 17-01-2022 09:00:00
Offers opening : 17-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 2022BZP 0000044801_TP_1_2022.pdf pdf 281 2022-01-03 12:53:00 Proceeding
Parametry graniczne analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.pdf pdf 93.27 2022-01-03 12:53:00 Proceeding
Parametry graniczne analizatora do posiewów krwi.pdf pdf 52.64 2022-01-03 12:53:00 Proceeding
SWZ_2022_01_03 - podpisany.pdf pdf 282.16 2022-01-03 12:53:00 Proceeding
załącznik_8_9_wz.umowy TP_22.pdf pdf 242.06 2022-01-03 12:53:00 Proceeding
załączniki TP_22_2021.zip zip 138.75 2022-01-03 12:53:00 Proceeding
Parametry graniczne analizatora do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.odt odt 29.41 2022-01-03 12:53:00 Proceeding
Parametry graniczne analizatora do posiewów krwi.odt odt 24.89 2022-01-03 12:53:00 Proceeding
TP_1_Pakiety1-11.zip zip 272.12 2022-01-03 12:53:00 Proceeding
ogłoszenie o zmianie 11.01_2022.pdf pdf 47.33 2022-01-11 10:55:45 Public message
Wyjaśnienia 11_01.pdf pdf 4047.63 2022-01-11 10:55:45 Public message
załącznik_8_9_wz.umowy TP_2.pdf pdf 242.26 2022-01-11 10:55:45 Public message
Zmiany 11_01.pdf pdf 471.1 2022-01-11 10:55:45 Public message
zmodyf. załączniki TP_1_2022.zip zip 176.98 2022-01-11 10:55:45 Public message
Informacja z otwarcia TP_1_2022.pdf pdf 470.6 2022-01-17 10:56:23 Public message
Sprostowanie - Informacja z otwarcia ofert do TP-1-2022.pdf pdf 470.83 2022-01-18 09:41:14 Public message
Wynik TP_1_2022 S.pdf pdf 475.48 2022-02-03 10:39:24 Public message

Announcements

2022-02-03 10:39 Magdalena Psyk SPZOZ w Wolsztynie w załączniku do niniejszej wiadomości przekazuje wynik w zakresie prowadzonego postępowania - TP/1/2022.

Wynik TP_1_2022 S.pd [...].pdf

2022-01-18 09:41 Magdalena Psyk SPZOZ w Wolsztynie w załączniku zamieszcza Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert do postępowania o sygn. TP/1/2022.

Sprostowanie - Infor [...].pdf

2022-01-17 10:56 Magdalena Psyk SPZOZ w Wolsztynie w załączniku zamieszcza Informację z otwarcia ofert do postępowania o sygn. TP/1/2022.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-17 09:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie całości zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 239 864,40 zł brutto, natomiast na poszczególne pakiety kwoty:
Pakiet nr 1: 6804,00 zł; na Pakiet nr 2: 2700,00 zł; na pakiet nr 3: 104 400,00 zł; Pakiet 4: 5508,00 zł; Pakiet nr 5:7344,00 zł; Pakiet nr 6:9180,00 zł; Pakiet nr 7: 30 240,00 zł; Pakiet nr 8:11480,00 zł; Pakiet nr 9: 51 948,00 zł; Pakiet nr 10:9180,00 zł ; Pakiet nr 11: 1080,00 zł.
2022-01-12 12:58 Bernadeta Kurp Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021.1129 t.j.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Zestaw IV pyt. 14:
Dotyczy zał.3a pkt.16 i 18 oraz zał.9A pkt.15.Zwracamy się z prośbą modyfikację zapisu z bezpłatna/koszty leżą po stronie Wykonawcy na„w cenie dzierżawy
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.
2022-01-11 10:55 Bernadeta Kurp SPZOZ w Wolsztynie przekazuje w załącznikach do niniejszej wiadomości wyjaśnienia wraz ze zmianami w zakresie prowadzonego postępowania TP/1/2022

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia 11_01.pd [...].pdf

załącznik_8_9_wz.umo [...].pdf

Zmiany 11_01.pdf

zmodyf. załączniki T [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1035