Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SRZP261-2-0194/21 Sukcesywny zakup olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, płynów eksploatacyjnych oraz smarów do pojazdów i maszyn na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w 2022r.

Deadlines:
Published : 03-01-2022 11:37:00
Placing offers : 17-01-2022 09:00:00
Offers opening : 17-01-2022 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zamawiający:

Powiat Zawierciański - Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34

42-400 Zawiercie

e-mail: sekretariat@cuw-zawiercie.pl

strona internetowa: www.cuw-zawiercie.4bip.pl


zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego, którego wartość, bez podatku od towarów i usług, jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych, pod nazwą:

Sukcesywny zakup olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, płynów eksploatacyjnych oraz smarów

do pojazdów i maszyn na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w 2022r.

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. wskazany w Zaproszeniu do składania ofert;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 331.08 2022-01-03 11:37:00 Proceeding
załącznik nr 3_projekt umowy.pdf pdf 326.41 2022-01-03 11:37:00 Proceeding
załacznik nr 2_formularz cenowo-asortymentowy.ods ods 6.98 2022-01-03 11:37:00 Criterion
załącznik nr 1_ formularz ofertowy.docx docx 33.95 2022-01-03 11:37:00 Criterion
załacznik nr 2_formularz cenowo-asortymentowy (2).ods ods 7.02 2022-01-04 12:04:09 Public message
komunikat _11_01.pdf pdf 239.3 2022-01-11 09:28:20 Public message
załacznik nr 2_formularz cenowo-asortymentowy 3.ods ods 7.45 2022-01-11 10:51:25 Public message
załacznik do umowy 11_01.pdf pdf 183.96 2022-01-11 10:51:25 Public message
wybór oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 223.4 2022-01-25 11:58:16 Public message

Announcements

2022-01-25 11:58 Joanna Struzik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybór oferty najkorz [...].pdf

2022-01-14 11:08 Joanna Struzik Odpowiadając na pytanie zadane w przedmiotowym postępowaniu dotyczące pozycji Formularza cenowo-asortymentowego nr 6: Olej silnikowy do diesla np. typu DELAVAC 10W40 lub produkt równoważny (poj. 4l) oraz nr 7: Olej silnikowy do diesla np. typu DELAVAC 15W40 lub produkt równoważny (poj. 4 l), Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania oleju niezawierającego dodatkowych komponentów oznaczanych symbolami LE i ESP.
2022-01-11 10:51 Joanna Struzik Zmodyfikowany obowiązujący FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWO-ASORTYMENTOWEJ oraz załącznik nr 1 do projektu umowy.

załacznik nr 2_formu [...].ods

załacznik do umowy 1 [...].pdf

2022-01-11 09:28 Joanna Struzik Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert oraz informacja o modyfikacji załącznika i zmianie terminu składania ofert.

komunikat _11_01.pdf

2022-01-05 14:24 Joanna Struzik Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 11 stycznia br. (wtorek) do godz. 11:00. Powyższą datę należy uznać za wiążącą.
2022-01-04 12:04 Joanna Struzik Zamawiający wskazuje, że w Załączniku nr 2 (Formularz specyfikacji cenowo-asortymentowej) w kolumnie 7 (VAT) należy podać stawkę podatku VAT (np. 23%). Niniejszym zostaje udostępniony obowiązujący załącznik z doprecyzowaną nazwą kolumny.

załacznik nr 2_formu [...].ods

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywny zakup olejów silnikowych, hydraulicznych, przekładniowych, płynów eksploatacyjnych oraz smarów do pojazdów i maszyn na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w 2022r. Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert, Specyfikacją asortymentowo-ilościową oraz Projektem umowy. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić, wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do 31.12.2022r. Proszę potwierdzić, wpisując "Akceptuję" (0)
4 Formularz ofertowy i Formularz specyfikacji cenowo-asortymentowej - Wymagane przesłanie Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2. Attachment required

załacznik nr 2_formu [...].ods

załącznik nr 1_ form [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 434