Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSZ-EP-48/2021 Dostawa preparatów do żywienia para i enteralnego wraz z dzierżawą urządzeń do podawania i przygotowywania preparatów żywieniowych

Deadlines:
Published : 03-01-2022 11:44:00
Placing offers : 18-02-2022 08:00:00
Offers opening : 18-02-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS001-000368-pl.pdf pdf 1091.95 2022-01-03 11:44:00 Proceeding
SWZ48.2021.pdf pdf 654.75 2022-01-03 11:44:00 Proceeding
Zał. 1 do SWZ 48.2021 Formularz Ofertowy (1).doc doc 169.5 2022-01-03 11:44:00 Proceeding
Zał. 2 do SWZ 482021 Formularz Asortymentowo-Cenowy-1.doc doc 482.5 2022-01-03 11:44:00 Proceeding
Zał. 4 do SWZ 48.2021 Inf. dot. grupy kapitałowej.doc doc 117.5 2022-01-03 11:44:00 Proceeding
Zał. 6 do SWZ 48.2021 Oświadczenie wykonawcy.doc doc 120.5 2022-01-03 11:44:00 Proceeding
Zał 5 do SWZ 48.2021 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 217.5 2022-01-03 11:44:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 82.91 2022-01-03 11:44:00 Proceeding
zm.ogl48.2021 z dnia 21.01.2022.pdf pdf 66.95 2022-01-21 09:43:08 Public message
WSZ-EP-48.21.90.2022-sig.pdf pdf 1089.56 2022-01-21 09:43:08 Public message
2022-OJS027-068786-pl.pdf pdf 66.67 2022-02-08 10:47:47 Public message
WSZ-EP-48.21.185.2022-sig.pdf pdf 961.35 2022-02-08 10:47:47 Public message
WSZ-EP-48.21.186.2022-sig.pdf pdf 965.42 2022-02-08 10:47:47 Public message
WSZ-EP-48.21.187.2022-sig.pdf pdf 1038.54 2022-02-08 10:47:47 Public message
WSZ-EP-48.21.188.2022-sig.pdf pdf 1046.71 2022-02-08 10:47:47 Public message
WSZ-EP-48.21.189.2022-sig.pdf pdf 1029.87 2022-02-08 10:47:47 Public message
WSZ-EP-48.21.190.2022-sig.pdf pdf 973.81 2022-02-08 10:47:47 Public message
WSZ-EP-48.21.191.2022-sig.pdf pdf 1029.21 2022-02-08 10:47:47 Public message
Zał 5 do SWZ 48.2021 Projektowane postanowienia umowy.doc doc 206 2022-02-08 10:52:12 Public message
Zał. 2 do SWZ 482021 31.01.2022Formularz asor. cenowy.doc doc 381 2022-02-08 10:52:12 Public message
WSZ-EP-48.21.246.2022-sig.pdf pdf 850.66 2022-02-18 08:38:42 Public message
infor.z otwarcia ofert21.02.2022.pdf pdf 815.82 2022-02-21 13:48:38 Public message
WSZ-EP-48.21.439.2022-sig.pdf pdf 1100.27 2022-04-14 12:12:15 Public message

Announcements

2022-04-14 12:12 Katarzyna Lewandowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu numer 52 - pismo numer WSZ-EP-48/21/439/2022 z dnia 14.04.2022r

WSZ-EP-48.21.439.202 [...].pdf

2022-02-21 13:48 Katarzyna Lewandowska Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 21.02.2022r

infor.z otwarcia ofe [...].pdf

2022-02-18 08:38 Katarzyna Lewandowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pismo nr WSZ/EP/48/21/246/2022 z dnia 18.02.2022 r.

WSZ-EP-48.21.246.202 [...].pdf

2022-02-08 10:52 Katarzyna Lewandowska Zmodyfikowany załącznik numer 2 - formularz asortymentowo - cenowy, z którego należy skorzystać przy sporządzaniu oferty oraz zmodyfikowany załącznik numer 5 - Projektowane postanowienia umowy

Zał 5 do SWZ 48.2021 [...].doc

Zał. 2 do SWZ 482021 [...].doc

2022-02-08 10:47 Katarzyna Lewandowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.02.2022 roku, opublikowane w dniu 08.02.2022 roku ,Wyjaśnienia do SWZ - pisma nr WSZ-EP-48/21/185/2022,WSZ-EP-48/21/186/2022, WSZ-EP-48/21/187/2022, WSZ-EP-48/21/188/2022, WSZ-EP-48/21/189/2022 z dnia 03.02.2022 roku, Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - pismo nr WSZ-EP-39/2021/191/2022 z dnia 03.02.2022 roku

2022-OJS027-068786-p [...].pdf

WSZ-EP-48.21.185.202 [...].pdf

WSZ-EP-48.21.186.202 [...].pdf

WSZ-EP-48.21.187.202 [...].pdf

WSZ-EP-48.21.188.202 [...].pdf

WSZ-EP-48.21.189.202 [...].pdf

WSZ-EP-48.21.190.202 [...].pdf

WSZ-EP-48.21.191.202 [...].pdf

2022-01-21 09:43 Katarzyna Lewandowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.01.2022 roku, opublikowane w dniu 21.01.2022 roku oraz pismo numer WSZ-EP-48/2021/90/2022 z dnia 18.01.2022r stanowiące informację o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu.

zm.ogl48.2021 z dnia [...].pdf

WSZ-EP-48.21.90.2022 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1317