Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WSZ-EP-46/2021 Dostawa leków

Deadlines:
Published : 03-01-2022 12:50:00
Placing offers : 23-03-2022 08:00:00
Offers opening : 23-03-2022 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 46.2021 2022-OJS001-000346-pl.pdf pdf 707.79 2022-01-03 12:50:00 Proceeding
SWZ 46.2021.pdf pdf 653.69 2022-01-03 12:50:00 Proceeding
Zał. 1 Formularz oferty 46.2021.doc doc 158.5 2022-01-03 12:50:00 Proceeding
Zał. 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy 46.2021.doc doc 406 2022-01-03 12:50:00 Proceeding
Zał. 3 JEDZ 46.2021.zip zip 83.08 2022-01-03 12:50:00 Proceeding
Zał. 4 Inf. dot. grupy kapitałowej 46.2021.doc doc 116.5 2022-01-03 12:50:00 Proceeding
Zał. 5 Projektowane postanowienia umowy 46.2021.doc doc 173 2022-01-03 12:50:00 Proceeding
Zał. 6 Oświadczenie wykonawcy 46.2021.doc doc 119.5 2022-01-03 12:50:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O I ZMIANIE OGŁOSZENIA 46.2021 2022-OJS015-033651-pl 21.01.2022.pdf pdf 66.09 2022-01-21 10:10:31 Public message
WSZ-EP-46.2021.91.2022-sig.pdf pdf 1090.1 2022-01-21 10:10:31 Public message
OGŁOSZENIE O II ZMIANIE OGŁOSZENIA 46.2021 2022-OJS026-066203-pl.pdf pdf 65.89 2022-02-07 09:13:51 Public message
WSZ-EP-46.2021.178.2022-sig.pdf pdf 1088.66 2022-02-07 09:13:51 Public message
OGŁOSZENIE O III ZMIANIE OGŁOSZENIA 46.2021 2022-OJS033-084629-pl.pdf pdf 66.61 2022-02-16 09:51:26 Public message
WSZ-EP-46.2021.224.2022-sig.pdf pdf 1085.75 2022-02-16 09:51:26 Public message
OGŁOSZENIE O IV ZMIANIE OGŁOSZENIA 46.2021 2022-OJS036-092841-pl.pdf pdf 66.65 2022-02-21 09:18:09 Public message
WSZ-EP-46.2021.231.2022-sig.pdf pdf 1087.36 2022-02-21 09:18:09 Public message
OGŁOSZENIE O V ZMIANIE OGŁOSZENIA 46.2021 2022-OJS043-111409-pl.pdf pdf 45.33 2022-03-02 09:54:12 Public message
WSZ-EP-46.2021.262.2022-sig.pdf pdf 1085.21 2022-03-02 09:54:12 Public message
WSZ-EP-46.2021.279.2022-sig.pdf pdf 1098.38 2022-03-07 11:45:09 Public message
WSZ-EP-46.2021.280.2022-sig.pdf pdf 1008.03 2022-03-07 11:45:09 Public message
WSZ-EP-46.2021.281.2022-sig.pdf pdf 1017.95 2022-03-07 11:45:09 Public message
WSZ-EP-46.2021.282.2022-sig.pdf pdf 1009.52 2022-03-07 11:45:09 Public message
WSZ-EP-46.2021.283.2022-sig.pdf pdf 1014.45 2022-03-07 11:45:09 Public message
WSZ-EP-46.2021.284.2022-sig.pdf pdf 1096.07 2022-03-07 11:45:09 Public message
WSZ-EP-46.2021.285.2022-sig.pdf pdf 1041.04 2022-03-07 11:45:09 Public message
WSZ-EP-46.2021.286.2022-sig.pdf pdf 974.59 2022-03-07 11:45:09 Public message
WSZ-EP-46.2021.287.2022-sig.pdf pdf 943.02 2022-03-07 11:45:09 Public message
WSZ-EP-46.2021.288.2022-sig.pdf pdf 942.34 2022-03-07 11:45:09 Public message
OGŁOSZENIE O VI ZMIANIE OGŁOSZENIA 46.2021 2022-OJS046-119466-pl (1).pdf pdf 68.48 2022-03-07 11:46:15 Public message
WSZ-EP-46.2021.289.2022-sig.pdf pdf 1195.69 2022-03-07 11:46:15 Public message
Zał. 1 Formularz oferty 46.2021 ZMODYFIKOWANY.doc doc 162.5 2022-03-07 11:48:08 Public message
Zał. 2 do SWZ Formularz Asortymentowo-Cenowy 46.2021 ZMODYFIKOWANY.doc doc 414 2022-03-07 11:48:08 Public message
Zał. 5 Projektowane postanowienia umowy 46.2021 ZMODYFIKOWANY.doc doc 175 2022-03-07 11:48:08 Public message
WSZ-EP-46.2021.373.2022-sig.pdf pdf 947.56 2022-03-23 08:56:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert 46.2021.pdf pdf 787.94 2022-03-25 10:27:36 Public message

Announcements

2022-03-25 10:27 Elżbieta Marcinkowska Informacja z otwarcia ofert zamieszczona w dniu 25.03.2022 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-23 08:56 Elżbieta Marcinkowska Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - pismo nr WSZ/EP/46/2021/373/2022 z dnia 23.03.2022 r.

WSZ-EP-46.2021.373.2 [...].pdf

2022-03-07 11:48 Żaneta Borowska Zmodyfikowane załączniki do SWZ, z których należy skorzystać przy sporządzaniu oferty:
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

Zał. 1 Formularz ofe [...].doc

Zał. 2 do SWZ Formul [...].doc

Zał. 5 Projektowane [...].doc

2022-03-07 11:46 Żaneta Borowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.03.2022 roku, opublikowane w dniu 07.03.2022 roku
Zmiana treści SWZ i Ogłoszenia o zamówieniu – pismo nr WSZ-EP-46/2021/289/2022 z dnia 02.03.2022r.

OGŁOSZENIE O VI ZMIA [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.289.2 [...].pdf

2022-03-07 11:45 Żaneta Borowska Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-46/2021/279/2022 z dnia 02.03.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-46/2021/280/2022 z dnia 02.03.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-46/2021/281/2022 z dnia 02.03.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-46/2021/282/2022 z dnia 02.03.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-46/2021/283/2022 z dnia 02.03.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-46/2021/284/2022 z dnia 02.03.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-46/2021/285/2022 z dnia 02.03.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-46/2021/286/2022 z dnia 02.03.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-46/2021/287/2022 z dnia 02.03.2022r.
Wyjaśnienia do SWZ – pismo nr WSZ-EP-46/2021/288/2022 z dnia 02.03.2022r.

WSZ-EP-46.2021.279.2 [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.280.2 [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.281.2 [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.282.2 [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.283.2 [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.284.2 [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.285.2 [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.286.2 [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.287.2 [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.288.2 [...].pdf

2022-03-02 09:54 Elżbieta Marcinkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.02.2022 roku, opublikowane w dniu 02.03.2022 roku
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo numer WSZ-EP-46/2021/262/2022 z dnia 25.02.2022 roku

OGŁOSZENIE O V ZMIAN [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.262.2 [...].pdf

2022-02-21 09:17 Elżbieta Marcinkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.02.2022 roku, opublikowane w dniu 21.02.2022 roku
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo numer WSZ-EP-46/2021/231/2022 z dnia 16.02.2022 roku

OGŁOSZENIE O IV ZMIA [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.231.2 [...].pdf

2022-02-16 09:51 Żaneta Borowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.02.2022 roku, opublikowane w dniu 16.02.2022 roku Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo numer WSZ-EP-46/2021/224/2022 z dnia 11.02.2022 roku

OGŁOSZENIE O III ZMI [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.224.2 [...].pdf

2022-02-07 09:13 Elżbieta Marcinkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 02.02.2022 roku, opublikowane w dniu 07.02.2022 roku
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo numer WSZ-EP-46/2021/178/2022 z dnia 02.02.2022 roku

OGŁOSZENIE O II ZMIA [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.178.2 [...].pdf

2022-01-21 10:10 Elżbieta Marcinkowska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.01.2022 roku, opublikowane w dniu 21.01.2022 roku
Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszenia o zamówieniu - pismo numer WSZ-EP-46/2021/91/2022 z dnia 18.01.2022 roku

OGŁOSZENIE O I ZMIAN [...].pdf

WSZ-EP-46.2021.91.20 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1591