Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 032-079140 55/PNE/SW/2021 - „Usługa odbioru wraz z załadunkiem, transportem i utylizacją odpadów medycznych zakaźnych i niebezpiecznych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu."

Deadlines:
Published : 05-01-2022 09:37:00
Placing offers : 21-02-2022 09:00:00
Offers opening : 21-02-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
55 - Załącznik nr 15 do SWZ -Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 236.5 2022-01-05 09:37:00 Proceeding
55 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 114.5 2022-01-05 09:37:00 Proceeding
55 - SWZ.pdf pdf 448.16 2022-01-05 09:37:00 Proceeding
55 - Załącznik 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.pdf pdf 814.8 2022-01-05 09:37:00 Proceeding
55 - Załącznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip zip 84.84 2022-01-05 09:37:00 Proceeding
55 - Załącznik nr 14 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 180.16 2022-01-05 09:37:00 Proceeding
55 - informacja dla wykonawców.pdf pdf 327.94 2022-01-24 12:33:38 Public message
55 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 71.37 2022-01-24 12:33:38 Public message
55 - ogłoszenie o zmianie opublikowane.pdf pdf 66.93 2022-01-26 10:42:39 Public message
55 - Załącznik 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.doc doc 271 2022-02-02 13:29:22 Public message
55 - Załącznik nr 13 - Harmonogram odbioru odpadów.doc doc 183 2022-02-02 13:29:22 Public message
55 - Załącznik nr 15 do SWZ -Opis Przedmiotu Zamówienia.docx docx 224.18 2022-02-02 13:29:22 Public message
55 - Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 393.06 2022-02-07 13:53:09 Public message
55 - SWZ po modyfikacji.pdf pdf 448.74 2022-02-07 13:53:09 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ -Projekt umowy po modyfikacji.pdf pdf 178.19 2022-02-07 13:53:09 Public message
55 - informacja dla wykonawców.pdf pdf 237.17 2022-02-07 13:53:09 Public message
55 - Ogloszenie o zmienie ogłoszenia nieopublikowane.pdf pdf 75.61 2022-02-07 13:53:09 Public message
55 - Informacja o kwocie.pdf pdf 262.21 2022-02-21 09:03:36 Public message
55 - zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 213.93 2022-02-22 11:29:50 Public message
55 - Ogłoszenie wyników.pdf pdf 305.83 2022-03-02 14:04:54 Public message

Announcements

2022-03-02 14:04 Zamówienia Publiczne 55 - Ogłoszenie wyników

55 - Ogłoszenie wyni [...].pdf

2022-02-22 11:29 Zamówienia Publiczne 55 - Zbiorcze zestawienie ofert

55 - zbiorcze zestaw [...].pdf

2022-02-21 09:03 Zamówienia Publiczne 55 - Informacja o kwocie

55 - Informacja o kw [...].pdf

2022-02-07 13:53 Zamówienia Publiczne Informacja dla wykonawców - zmiana terminu składania i otwarcia ofert, Odpowiedzi na pytania oraz zmodyfikowany SWZ wraz z wzorem umowy.

55 - Odpowiedzi na p [...].pdf

55 - SWZ po modyfika [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].pdf

55 - informacja dla [...].pdf

55 - Ogloszenie o zm [...].pdf

2022-02-02 13:29 Zamówienia Publiczne W załączeniu wersja edytowalna. UWAGA NALEŻY  NANIEŚĆ NA NIĄ WSZYSTKIE MODYFIKACJE, jakie miały miejsce podczas udzielenia odpowiedzi i sprostowań. Odpowiedzialność za prawidłowe złożenie oferty spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju niezgodności załączonego pliku. Jedynym prawidłowym źródłem informacji są pliki zamieszczone na stronie www.platformazakupowa.pl

55 - Załącznik 1, 3, [...].doc

55 - Załącznik nr 13 [...].doc

55 - Załącznik nr 15 [...].docx

2022-01-26 10:42 Zamówienia Publiczne 55 - opublikowane ogłoszenie o zmianie

55 - ogłoszenie o zm [...].pdf

2022-01-24 12:33 Zamówienia Publiczne Informacja dla wykonawców - zmiana terminu składania i otwarcia ofert

55 - informacja dla [...].pdf

55 - Ogłoszenie o zm [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 903