Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZOZ.V.010/DZP/01/22 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Modernizacji Oddziału Chirurgicznego w ramach projketu ''Innovative hospital ward refurbishment solutions to minimise disruption, improve patient outcomes and enhance environmental sustainability" realizowanego w ramach grantu pn.: Collaborative Innovation Procurement Action to Improve the Efficiency, Quality and Sustainability of Healthcare — EcoQUlP Plus’ finansowanego ze środków Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) na mocy uprawnień przekazanych przez Komisję Europejską (Grant Agreement number: 857790 — EcoQUIP Pliis-COS-PP)-2018-2-01).

Deadlines:
Published : 05-01-2022 10:18:00
Placing offers : 17-02-2022 10:00:00
Offers opening : 17-02-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 96.17 2022-01-05 10:18:00 Proceeding
specyfikacja_001.pdf pdf 11060 2022-01-05 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1_.doc doc 589.5 2022-01-05 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2_.doc doc 574.5 2022-01-05 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3_Projektowane postanowienia umowy.docx.doc doc 637 2022-01-05 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ_.doc doc 568 2022-01-05 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ_.doc doc 567.5 2022-01-05 10:18:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu wersja polska_001.pdf pdf 2132.84 2022-01-10 09:19:39 Public message
ogłoszenie o zamówieniu wersja angielska_001.pdf pdf 2049.98 2022-01-10 09:19:39 Public message
modyfikacja swz_001.pdf pdf 343.48 2022-01-13 09:46:18 Public message
Pytanie nr 1.pdf pdf 379.61 2022-02-07 11:00:14 Public message
Pytanie nr 2.pdf pdf 353.29 2022-02-07 11:00:14 Public message
rzut kondygnacji.pdf pdf 497.78 2022-02-07 11:00:14 Public message
modyfikacja terminu składania i otwarcia ofert_001.pdf pdf 355.9 2022-02-10 09:56:30 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_001.pdf pdf 458.95 2022-02-10 09:56:30 Public message
ogłoszenie o zamówieniu wersja polska_001.pdf pdf 2132.84 2022-02-10 09:56:30 Public message
ogłoszenie o zamówieniu wersja angielska_001.pdf pdf 2049.98 2022-02-10 09:56:30 Public message
Załącznik nr 1 po modyfikacji.doc doc 590 2022-02-10 09:56:30 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wersja angielska_001.pdf pdf 666.22 2022-02-11 09:24:34 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wersja polska_001.pdf pdf 1216.81 2022-02-11 09:24:34 Public message
opublikowana zmiana ogłoszenia o zmianie ogłoszenia wersja j.pol_001.pdf pdf 549.96 2022-02-15 09:24:59 Public message
opublikowana zmiana ogłoszenia o zmianie ogłoszenia wersja polsk_001.pdf pdf 552.78 2022-02-16 10:21:56 Public message
opublikowana zmiana ogłoszenia o zmianie ogłoszenia wersja angie_001.pdf pdf 583.44 2022-02-16 10:21:56 Public message
informacie z otwarcia ofert_001.pdf pdf 327.33 2022-02-17 11:55:37 Public message
ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystnijszej_001.pdf pdf 430.56 2022-02-23 13:05:32 Public message
ogłoszenie o wyniku postępowania_001.pdf pdf 944.86 2022-02-28 08:28:51 Public message
ogłoszenie o udzielnie zamówienia wersja polska_001.pdf pdf 1937.73 2022-03-04 09:27:55 Public message
ogłoszenie o udzielnie zamówienia wersja angielska_001.pdf pdf 1865.03 2022-03-04 09:27:55 Public message

Announcements

2022-03-04 09:27 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wersja polska i angielska

ogłoszenie o udzieln [...].pdf

ogłoszenie o udzieln [...].pdf

2022-02-28 08:28 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-23 13:05 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-02-17 11:55 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert

informacie z otwarci [...].pdf

2022-02-17 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 123 000,00 zł
2022-02-16 10:21 Dział Zamówień Publicznych Opublikowane zmiany ogłoszenia o zmianie ogłoszenia - wersja polska i angielska

opublikowana zmiana [...].pdf

opublikowana zmiana [...].pdf

2022-02-15 09:24 Dział Zamówień Publicznych Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

opublikowana zmiana [...].pdf

2022-02-11 09:24 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-10 09:56 Dział Zamówień Publicznych Dokumenty dotyczące zmiany terminu składania ofert

modyfikacja terminu [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Załącznik nr 1 po mo [...].doc

2022-02-07 11:00 Dział Zamówień Publicznych W załączeniu odpowiedzi na Pytanie nr 1,2 oraz rzut kondygnacji

Pytanie nr 1.pdf

Pytanie nr 2.pdf

rzut kondygnacji.pdf

2022-01-13 09:46 Dział Zamówień Publicznych W załączeniu modyfikacja specyfikacji

modyfikacja swz_001. [...].pdf

2022-01-10 09:19 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenia o postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w j. polskim i j. angielskim

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 713