Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 005-009768 Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej w Bydgoszczy - etap I i etap III - zadanie 19, 2022/S 005-009768

Deadlines:
Published : 07-01-2022 09:50:00
Placing offers : 09-02-2022 13:00:00
Offers opening : 09-02-2022 13:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej w Bydgoszczy - etap I i etap III - zadanie 19

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-01-07 Ogłoszenie o zamówieniu 2022_S 005-009768.pdf pdf 148.49 2022-01-07 09:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 641.79 2022-01-07 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ -Dokumentacja projektowa - etap I.zip zip 53035.3 2022-01-07 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa -etap III.zip zip 26441.22 2022-01-07 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty OK.doc doc 81 2022-01-07 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- Oświadczenie JEDZ.doc doc 186.5 2022-01-07 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ- Wzór umowy.pdf pdf 751.04 2022-01-07 09:50:00 Proceeding
Załączniki do umowy - wzór.zip zip 584.65 2022-01-07 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wzory oświadczeń dla Wykonawców.docx docx 19.28 2022-01-07 09:50:00 Proceeding
2022-01-20 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 187.38 2022-01-20 09:01:26 Public message
2022-01-26 Zmiana ogłoszenia 2022_S 018-044812.pdf pdf 68.75 2022-01-26 09:54:38 Public message
SWZ zmiana art 108.doc.pdf pdf 647.14 2022-01-26 09:54:38 Public message
2022-02-02 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 163.8 2022-02-02 14:03:33 Public message
2022-02-09 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 338.88 2022-02-09 14:34:21 Public message
2022-03-04 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 462.56 2022-03-04 09:10:35 Public message
2022-03-23 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022_S 058-153159.pdf pdf 118.59 2022-03-23 11:26:17 Public message

Announcements

2022-03-23 11:26 Izabela Smejlis Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 058-153159

2022-03-23 Ogłoszeni [...].pdf

2022-03-04 09:10 Agata Budzyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

2022-03-04 Informacj [...].pdf

2022-02-17 08:32 Izabela Smejlis
Uwaga! W komunikacie z dnia 09.02.2022 r. została podana niewłaściwa kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania. Prawidłowa kwota to: 2 150 004,00 zł netto/ 2 644 504,92 zł brutto.
2022-02-09 14:34 Izabela Smejlis Informacja z otwarcia ofert w załączniku:

2022-02-09 Informacj [...].pdf

2022-02-09 13:00 Buyer message 1 272 456,00 zł netto/ 1 565 120,88 zł brutto
2022-02-02 14:03 Izabela Smejlis W dniach 27 i 31.01.2022 r. do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2022-02-02 Pytania i [...].pdf

2022-01-26 09:54 Izabela Smejlis
Zamawiający w związku z dokonaniem zmiany w Rozdziale VIII SWZ: Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia punkt 1 c), która wynika ze zmiany art. 108 ust. 1 pkt 1 c) ustawy Pzp
zamieszcza w załącznikach:
- ogłoszenie zmian 2022/S 018-044812
- zmieniony SWZ.
W związku z powyższym zmianie ulegają terminy składania ofert oraz wniesienia wadium.

2022-01-26 Zmiana og [...].pdf

SWZ zmiana art 108.d [...].pdf

2022-01-20 09:01 Izabela Smejlis W dniu 18.01.2022 r. do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2022-01-20 Pytania i [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1188