Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 005-009770 Przebudowa sieci magistralnej DN 600 od Łęczyckiej 15 do ul. Łęczyckiej 37 w Bydgoszczy – zad. 3.5, znak sprawy 2022/S 005-009770

Deadlines:
Published : 07-01-2022 11:05:00
Placing offers : 10-02-2022 13:00:00
Offers opening : 10-02-2022 13:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu:

Przebudowa sieci magistralnej  DN 600 od Łęczyckiej 15 do ul. Łęczyckiej 37  w Bydgoszczy – zad. 3.5

 W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu, SWZ wraz z załącznikami

 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-01-07 Ogłoszenie o zamówieniu 2022_S 005-009770.pdf pdf 152.01 2022-01-07 11:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 594.08 2022-01-07 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip zip 42454.56 2022-01-07 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 76.5 2022-01-07 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie JEDZ.doc doc 187 2022-01-07 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ – Wzór umowy.pdf pdf 644.39 2022-01-07 11:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 – Wzory oświadczeń dla Wykonawców.docx docx 19.01 2022-01-07 11:05:00 Proceeding
Wzory dokumentów do umowy.zip zip 580.54 2022-01-07 11:05:00 Proceeding
2022-01-26 Zmiana ogłoszenia 2022_S 018-044816.pdf pdf 71.13 2022-01-26 10:27:56 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 599.82 2022-01-26 10:27:56 Public message
2022-01-28 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 139.46 2022-01-28 12:05:01 Public message
2022-02-02 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 353.73 2022-02-02 11:29:22 Public message
Zał. Zaświadczenie WAB.pdf pdf 313.55 2022-02-02 11:29:22 Public message
2022-02-04 Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 376.74 2022-02-04 08:59:51 Public message
2022-02-10 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 190.95 2022-02-10 13:35:12 Public message
2022-02-22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 348.63 2022-02-22 09:32:15 Public message
2022-04-04 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022_S066-175560.pdf pdf 125.51 2022-04-04 09:36:17 Public message

Announcements

2022-04-04 09:36 Izabela Smejlis Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022/S 066-175560 znajduje się w załączniku:

2022-04-04 Ogłoszeni [...].pdf

2022-02-22 09:32 Agata Budzyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

2022-02-22 Informacj [...].pdf

2022-02-10 13:35 Agata Budzyńska Informacja z otwarcia ofert znajduje się w załączniku:

2022-02-10 Informacj [...].pdf

2022-02-10 13:00 Buyer message 2 449 116,00 zł netto
2022-02-04 08:59 Izabela Smejlis W dniu 02.02.2022 r. do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2022-02-04 Pytania i [...].pdf

2022-02-02 11:29 Izabela Smejlis W dniach 26 i 31.01.2022 r. do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załącznikach:

2022-02-02 Pytania i [...].pdf

Zał. Zaświadczenie W [...].pdf

2022-01-28 12:05 Izabela Smejlis W dniu 25.01.2022 r. do postępowania wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się w załączniku:

2022-01-28 Pytania i [...].pdf

2022-01-26 10:27 Izabela Smejlis
Zamawiający w związku z dokonaniem zmiany w Rozdziale VIII SWZ: Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia punkt 1 c), która wynika ze zmiany art. 108 ust. 1 pkt 1 c) ustawy Pzp
zamieszcza w załącznikach:
- ogłoszenie zmian 2022/S 018-044816,
- zmieniony SWZ.
W związku z powyższym zmianie ulegają terminy składania ofert oraz wniesienia wadium.

2022-01-26 Zmiana og [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 849