Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa energii elektrycznej dla obiektów PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r.

Krzysztof Czołgoszewski
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu Department: Dział Utrzymania Ruchu
Deadlines:
Published : 07-01-2022 11:16:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_Dostawa_energii.docx docx 69.13 2022-01-07 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 25.02 2022-01-07 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.docx docx 42.05 2022-01-07 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie w zakresie wykazu dostaw.docx docx 19.88 2022-01-07 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 17.48 2022-01-07 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o aktualności JEDZ.docx docx 17.84 2022-01-07 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Zobowiązanie do oddania zasobów.docx docx 19.27 2022-01-07 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 17 2022-01-07 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr A do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 22.98 2022-01-07 11:16:00 Proceeding
Załącznik nr B do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 19.18 2022-01-07 11:16:00 Proceeding
2022-OJS005-009867-pl-ts.pdf pdf 186.17 2022-01-07 11:16:00 Proceeding
Informacja_VAT.docx docx 125.29 2022-01-14 12:17:38 Public message
Wyjaśnienia do SWZ.docx docx 27.25 2022-02-02 07:10:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 17.21 2022-02-11 13:28:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.docx docx 17.61 2022-02-23 11:40:29 Public message

Announcements

2022-02-23 11:40 Krzysztof Czołgoszewski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].docx

2022-02-11 13:28 Krzysztof Czołgoszewski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-02-11 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinalizowanie zamówienia Brutto: 3 690 000 zł
2022-02-02 07:10 Krzysztof Czołgoszewski Wyjaśnienia do SWZ

Wyjaśnienia do SWZ.d [...].docx

2022-01-14 12:17 Krzysztof Czołgoszewski Informacja dotycząca stawki podatku od towarów i usług VAT

Informacja_VAT.docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 513