Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D25C/251/N/35-89rj/21 ZAKUP APARATURY MEDYCZNEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „POPRAWA JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI W DIAGNOSTYCE I TERAPII CHORÓB CYWILIZACYJNYCH POPRZEZ ROZBUDOWĘ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. F. CEYNOWY W WEJHEROWIE”

Dział Zamówień Publicznych
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 10-01-2022 09:10:00
Placing offers : 10-02-2022 09:00:00
Offers opening : 10-02-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_251_35-89rj_21.pdf pdf 217.57 2022-01-10 09:10:00 Proceeding
swz_251_35-89rj_21.doc doc 2621 2022-01-10 09:10:00 Proceeding
zal3_JEDZ_251_35-89rj_21.doc doc 183 2022-01-10 09:10:00 Proceeding
mod1_251_35-89rj_21.doc doc 1093.5 2022-02-03 09:37:45 Public message
mod1_251_35-89rj_21.pdf pdf 2758.92 2022-02-03 09:37:45 Public message
zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ_po mod. z dn.03.02.22.doc.doc doc 2135 2022-02-03 09:37:45 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_35-89rj_21.doc doc 37.5 2022-02-10 10:10:19 Public message
zbiorcze zestawienie ofert_251_35-89rj_21.pdf pdf 158.39 2022-02-10 10:10:19 Public message
wynik_251_35-89rj_21.doc doc 894.5 2022-04-28 07:49:28 Public message
wynik_251_35-89rj_21.pdf pdf 707.05 2022-04-28 07:49:28 Public message
kwota przeznaczona na realizację_251_35-89rj_21.docx docx 12.19 2022-02-10 09:00:00 Public message

Announcements

2022-04-28 07:49 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Ogłoszenie o wyniku nn postępowania.

wynik_251_35-89rj_21 [...].doc

wynik_251_35-89rj_21 [...].pdf

2022-02-10 10:10 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w nn postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].doc

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-02-10 09:00 Buyer message Zamawiający w załączeniu przekazuje informacje dotyczące kwoty przeznaczonej na realizację nn postępowania.

kwota przeznaczona n [...].docx

2022-02-03 09:37 Dział Zamówień Publicznych Zamawiający w załączeniu przekazuje wyjaśnienia i modyfikacje SWZ w nn postępowaniu wraz ze zmodyfikowanym Załącznikiem nr 8 do SWZ.

mod1_251_35-89rj_21. [...].doc

mod1_251_35-89rj_21. [...].pdf

zmodyfikowany załącz [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1674