Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 01/2022/PN/CZOŁG.SAM. Dostawa fabrycznie nowych (nieużywanych i nieregenerowanych) części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów: ciężarowych, osobowych, dostawczych, mikrobusów, autobusów, przyczep i ciągników dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 – umowa ramowa.

Deadlines:
Published : 10-01-2022 10:12:00
Placing offers : 22-02-2022 09:00:00
Offers opening : 22-02-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Załącznik nr 2 -JEDZ.doc doc 185 2022-01-10 13:45:32 Proceeding
01_Załącznik nr 3 - Zobowiązanie.doc doc 124 2022-01-10 13:45:32 Proceeding
01_Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy ramowej.pdf pdf 410.87 2022-01-10 13:45:32 Proceeding
01_Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.docx docx 64.55 2022-01-10 13:45:32 Proceeding
01_Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oswiadczeniu.doc doc 39 2022-01-10 13:45:32 Proceeding
01_Załącznik nr 7 - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp..doc doc 40 2022-01-10 13:45:32 Proceeding
01_Załącznik nr 8 - Oświadczenie zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.doc doc 34 2022-01-10 13:45:32 Proceeding
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia z dnia 10.01.2022r. Nr 2022-OJS006-010859.pdf pdf 170.58 2022-01-10 13:45:32 Proceeding
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia z dnia 05.01.2022r..pdf pdf 168.74 2022-01-10 13:45:32 Proceeding
01_SWZ.pdf pdf 668.92 2022-01-10 13:45:43 Proceeding
01_Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 105.5 2022-01-10 13:45:43 Proceeding
01_Załącznik nr 1.1. - 1.3. Formularz asortymentowo - cenowy ok.xlsx xlsx 45 2022-01-10 13:45:43 Proceeding
01_Załącznik nr 1.4 - Wykaz orientacyjnych potrzeb.pdf pdf 685.63 2022-01-10 13:45:43 Proceeding
01_Załącznik nr 1.5 - Wykaz orientacyjnych potrzeb.pdf pdf 264.03 2022-01-10 13:45:43 Proceeding
01_Załącznik nr 1.6 - Wykaz orientacyjnych potrzeb.pdf pdf 441.91 2022-01-10 13:45:43 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.01.2022.pdf pdf 71.49 2022-02-02 10:31:49 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 2022-OJS023-057609-pl z dnia 02.02.2022r..pdf pdf 67.07 2022-02-02 10:31:53 Proceeding
01_Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 28.01.2022r..pdf pdf 347.35 2022-02-02 14:16:18 Proceeding
Wyjaśnienia wraz ze zmianą treści SWZ z dnia 07.02.2022r..pdf pdf 428.74 2022-02-07 14:30:14 Public message
01_Załącznik nr 1.1. - 1.3. Formularz asortymentowo - cenowy po zmianaie.xlsx xlsx 45.26 2022-02-07 14:30:14 Public message
01_Załącznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy ramowej po zmianie.doc.pdf pdf 411.2 2022-02-07 14:30:14 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.02.2022r..pdf pdf 328.35 2022-02-23 14:53:11 Public message
01-1 sprostowanie.pdf pdf 319.02 2022-03-01 07:47:49 Public message
01-3 sprostowanie.pdf pdf 318.89 2022-03-01 07:50:19 Public message
Zawiadomienie o unieważnienie postępowania dotyczy części II oraz III zamówienia z dnia 29.03.2022r.pdf pdf 439.69 2022-03-29 09:42:43 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.04.2022r. - dotyczy części I zamówienia.pdf pdf 353.23 2022-04-12 14:42:33 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.05.2022 r..pdf pdf 140.6 2022-05-06 13:55:28 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.05.2022r. 2022-OJS089-241620-pl.pdf pdf 140.21 2022-05-06 13:55:28 Public message

Announcements

2022-05-06 13:55 Małgorzata Łosik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-04-12 14:42 Małgorzata Łosik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.04.2022r. - dotyczy części I zamówienia

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-03-29 09:42 Paweł Bryczek Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy części II oraz III zamówienia z dnia 29.03.2022r.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2022-03-01 07:50 Paweł Bryczek Sprostowanie do wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia wraz ze zmianami z dnia 28.02.2022r.

01-3 sprostowanie.pd [...].pdf

2022-03-01 07:47 Paweł Bryczek Sprostowanie do zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia z dnia 28.02.2022r.

01-1 sprostowanie.pd [...].pdf

2022-02-23 14:53 Małgorzata Łosik Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.02.2022r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-22 09:00 Buyer message ZAMAWIAJĄCY informuje, że kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi: 1 590 000,00 zł (brutto):
dla części I zamówienia: 1 000 000,00 zł,
dla części II zamówienia: 390 000,00 zł,
dla części III zamówienia: 200 000,00 zł.
Kwoty, o których mowa są kwotami maksymalnymi i określają górny pułap zobowiązań, jakie ZAMAWIAJĄCY może zaciągnąć realizując niniejszą Umowę.
2022-02-07 14:30 Paweł Bryczek Wyjaśnienia wraz ze zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 07.02.2022r.

Wyjaśnienia wraz ze [...].pdf

01_Załącznik nr 1.1. [...].xlsx

01_Załącznik nr 4 - [...].pdf

2022-02-07 13:14 Paweł Bryczek The message was withdrawn by the Buyer.
2022-02-07 13:12 Paweł Bryczek The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 881