Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 03/SŻ/22 Dostawy nabiału

Agnieszka Walkowska-Walkiewicz
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Department: Zespół ds. Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 10-01-2022 11:07:00
Placing offers : 10-02-2022 09:00:00
Offers opening : 10-02-2022 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01_Ogloszenie_o_zamowieniu_03_SŻ_22.pdf pdf 100.26 2022-01-10 11:07:00 Proceeding
02_SWZ_03_SŻ_22.doc doc 213.5 2022-01-10 11:07:00 Proceeding
03_zal_nr_1_do_SWZ_03_SŻ_22_formularz_ofertowy.doc doc 73.5 2022-01-10 11:07:00 Proceeding
04_zal_nr_2_do_SWZ_03_SŻ_22_formularz_cenowy.doc doc 182.5 2022-01-10 11:07:00 Proceeding
05_zal_nr_3_do_SWZ_03_SŻ_22_edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc doc 186.5 2022-01-10 11:07:00 Proceeding
06_zal_nr_4_do_SWZ_03_SŻ_22_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc doc 42.5 2022-01-10 11:07:00 Proceeding
07_zal_nr_5_do_SWZ_03_SŻ_22_oswiadczenie_art.117_ust.4.doc doc 39.5 2022-01-10 11:07:00 Proceeding
08_zal_nr_6_do_SWZ_03_SŻ_22_zobowiazanie_podmiotu.doc doc 37 2022-01-10 11:07:00 Proceeding
09_zal_nr_4_do_SWZ_03_SŻ_22_projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 86 2022-01-10 11:07:00 Proceeding
10_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_03_SŻ_22.pdf pdf 65.85 2022-01-31 09:17:07 Public message
11_zmiany_do_SWZ_03_SŻ_22.doc doc 91.5 2022-01-31 09:17:07 Public message
12_zal_nr_2_do_SWZ_03_SŻ_22_zmieniony_formularz_cenowy.doc doc 182.5 2022-01-31 09:17:07 Public message
13_zal_nr_7_do_SWZ_03_SŻ_22_zmienione_projektowane_postanowienia_umowy.doc doc 88 2022-01-31 09:17:07 Public message
14_zmiany_II__do_SWZ_03_SŻ_22.doc doc 91.5 2022-02-02 15:03:00 Public message
15_zal_nr_2_do_SWZ_03_SŻ_22_NOWY_formularz_cenowy.doc doc 183 2022-02-02 15:03:00 Public message
16_informacja_z_otwarcia_ofert_03_SŻ_22.doc doc 96.5 2022-02-10 10:02:46 Public message
17_informacja_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej_03_SŻ_22.doc doc 92 2022-02-11 14:56:05 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_03_SŻ_22.pdf pdf 87.67 2022-03-02 10:33:06 Public message

Announcements

2022-03-02 10:33 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Ogłoszenie o wyniku postępowania- udzieleniu zamówienia 03/SŻ/22

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2022-02-11 14:56 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu 03/SŻ/22

17_informacja_o_wybo [...].doc

2022-02-10 10:02 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu 03/SŻ/22

16_informacja_z_otwa [...].doc

2022-02-10 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 470 000,00 zł brutto
2022-02-02 15:03 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Zmiany II do SWZ 03/SŻ/22- NOWY formularz cenowy

14_zmiany_II__do_SWZ [...].doc

15_zal_nr_2_do_SWZ_0 [...].doc

2022-02-01 08:31 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Informacja dla Wykonawców:
Przy obliczaniu ceny należy zastosować obowiązującą na dzień składania ofert stawkę podatku VAT.
2022-01-31 09:17 Agnieszka Walkowska-Walkiewicz Zmiany do SWZ 03/SŻ/22

10_Ogloszenie_o_zmia [...].pdf

11_zmiany_do_SWZ_03_ [...].doc

12_zal_nr_2_do_SWZ_0 [...].doc

13_zal_nr_7_do_SWZ_0 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 452