Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TP 05/22 TP 05/22 - Przebudowa budynku technicznego wraz z modernizacją zasilania w energię elektryczną dla Wojewódzkiego Szpitala Spechalsitycznego im. J. Gromkowskiego II

Deadlines:
Published : 10-01-2022 11:30:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ 05_22.BES.pdf pdf 1518.4 2022-01-10 11:30:00 Proceeding
SWZ 05_22.doc doc 362.5 2022-01-10 11:30:00 Proceeding
TP 05_22 ZAŁĄCZNIK 4 do SWZ - istotne postanoweinia umowy.BES.pdf pdf 567.37 2022-01-10 11:30:00 Proceeding
TP 05_22 ZAŁĄCZNIK 4 do SWZ - istotne postanoweinia umowy.docx docx 98.63 2022-01-10 11:30:00 Proceeding
dokumentacja techniczna zał 1 i 1a.zip zip 35001.97 2022-01-10 11:30:05 Proceeding
20_01_22_zmiana_SWZ.BES.pdf pdf 619.64 2022-01-20 08:50:32 Public message
1 zmiana terminu.BES.pdf pdf 132.57 2022-01-20 12:41:11 Public message
22 01_20_ I zm. ogłoszenia.pdf pdf 39.14 2022-01-20 12:41:11 Public message
TP 05_22_21_01_22_Pytania o Odpowiedzi.BES.pdf pdf 714.53 2022-01-21 10:55:58 Public message
TP 5_22 24_01_22_Pytania o Odpowiedzi II.BES.pdf pdf 711.37 2022-01-24 13:04:58 Public message
TP05_2022_INFORMACJA o KWOCIE brutto .BES.pdf pdf 59.49 2022-01-27 07:28:08 Public message
TP05_22022__INFORMACJA z OTWARCIA.BES.pdf pdf 65.75 2022-01-27 09:48:05 Public message
TP_05_22_Informacja o wyniku postępowania.BES.pdf pdf 544.5 2022-02-22 13:08:43 Public message

Announcements

2022-02-22 13:08 Ewa Nowakowska Informacja o wyniku postępowania

TP_05_22_Informacja [...].pdf

2022-01-27 09:48 Ewa Nowakowska Zbiorcze zestawienie ofert

TP05_22022__INFORMAC [...].pdf

2022-01-27 07:28 Ewa Nowakowska Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

TP05_2022_INFORMACJA [...].pdf

2022-01-24 13:04 Ewa Nowakowska Pytania i odpowiedzi II

TP 5_22 24_01_22 [...].pdf

2022-01-21 10:55 Ewa Nowakowska Pytania i odpowiedzi

TP 05_22_21_01_22_P [...].pdf

2022-01-20 12:41 Ewa Nowakowska 1. Zmiana terminu.
2. Zmiana ogłoszenia.

1 zmiana terminu.BES [...].pdf

22 01_20_ I zm. ogło [...].pdf

2022-01-20 08:50 Ewa Nowakowska Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści SWZ.
Modyfikacja dotyczy zapisu konta rachunku bankowego Zamawiającego.
W załączeniu: ww. zmiana SWZ.

20_01_22_zmiana_SWZ. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 703