Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DPiZP.2610.24.2021 Zakup usługi Asysty Technicznej wraz z Usługą Optymalizacji i Monitorowania oraz Usługą Wsparcia dla posiadanego oprogramowania CAMUNDA na okres 12 miesięcy

Dział Zamówień Publicznych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 10-01-2022 14:02:00
Placing offers : 24-02-2022 11:00:00
Offers opening : 24-02-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

1. Ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane (Dz.U.U.E.)

2. SWZ z załącznikami nr 1-7

3. Załącznik nr 3 do projektowanych postanowień umowy: Załączniki nr 5 i 8 do Zarządzenia Prezesa ARiMR nr 78/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w ARiMR

4. Załącznik nr 8 do SWZ - ESPD (JEDZ) (xml)

5. Materiał pomocniczy – wzory formularzy (word) – Załączniki nr 1–6 do SWZ  

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS006-011866-pl.pdf pdf 170.57 2022-01-10 14:02:00 Proceeding
SWZ z zał_1-7_Camunda_DPiZP_2610_24_2021.pdf pdf 19608.63 2022-01-10 14:02:00 Proceeding
5 Regulamin użytkownika.pdf pdf 400.61 2022-01-10 14:02:00 Proceeding
8 Regulamin zarządzania incydentami.pdf pdf 465.11 2022-01-10 14:02:00 Proceeding
Mat_pomocniczy_wzory_formularzy_Camunda_DPiZP_2610_24_2021.docx docx 114.55 2022-01-10 14:02:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ_espd-request.xml xml 126.82 2022-01-10 14:02:00 Proceeding
2022-OJS021-052995-pl.pdf pdf 86.97 2022-01-31 09:33:36 Public message
Pismo_odp na pyt_zmiany_SWZ_ZP_24_DPiZP.2610.24.2021.IH.pdf pdf 1345.56 2022-01-31 09:33:36 Public message
2_Pismo_odp na pyt_zmiany_SWZ_ZP_40_DPiZP.2610.24.2021.IH.pdf pdf 618.73 2022-02-09 09:20:26 Public message
2022-OJS028-072381-pl.pdf pdf 73.13 2022-02-09 09:20:26 Public message
Info z otwarcia ofert_Camunda_ZP.68.DPiZP.2610.24.2021.IH.pdf pdf 222.83 2022-02-25 11:25:22 Public message
Info o wyborze oferty najkorzystniejszej_Camunda_DPiZP.2610.24.2021.pdf pdf 308.61 2022-05-11 13:47:07 Public message
Info wg art 222 ust. 4 ustawy_Camunda_DPiZP.2610.24.2021.pdf pdf 177.01 2022-02-24 11:00:00 Public message

Announcements

2022-05-11 13:47 Dział Zamówień Publicznych DPiZP.2610.24.2021
Zakup usługi Asysty Technicznej wraz z Usługą Optymalizacji i Monitorowania oraz Usługą Wsparcia dla posiadanego oprogramowania CAMUNDA na okres 12 miesięcy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Info o wyborze ofert [...].pdf

2022-02-25 11:25 Dział Zamówień Publicznych
Informacja z otwarcia ofert - pismo do Wykonawców z dnia 24.02.2022r., znak: ZP.68.DPiZP.2610.24.2021.IH

Info z otwarcia ofer [...].pdf

2022-02-24 11:00 Buyer message Informacja na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp

Info wg art 222 ust. [...].pdf

2022-02-09 09:20 Dział Zamówień Publicznych
1. 2-Pismo do Wykonawców znak: ZP.40.DPiZP.2610.24.2021.IH – odpowiedzi na pytania oraz zmiany SWZ, w tym zmiany terminów
2. 2-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – opublikowane (Dz.U.U.E.)

2_Pismo_odp na pyt_z [...].pdf

2022-OJS028-072381-p [...].pdf

2022-01-31 09:33 Dział Zamówień Publicznych 1. Pismo do Wykonawców znak: ZP.24.DPiZP.2610.24.2021.IH – odpowiedzi na pytania oraz zmiany SWZ, w tym zmiany terminów
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – opublikowane (Dz.U.U.E.)

2022-OJS021-052995-p [...].pdf

Pismo_odp na pyt_zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 901