Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: D/kw-Ż.2233.09.2022.MO Dostawa pasztetów, konserw mięsnych,

Michał Obrębski
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie Department: Zakład Karny w Barczewie
Deadlines:
Published : 12-01-2022 08:22:00
Placing offers : 17-01-2022 08:58:00
Offers opening : 17-01-2022 09:03:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


 1. Zamawiający zaznacza, iż niniejsze postępowanie jest zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp.

 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Otrzymanie w wyniku niniejszego postępowania ofert nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zakład Karny w Barczewie oraz nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy

 3. Zakład Karny w Barczewie zastrzega sobie prawo do:

 1. odstąpienia od zapytania ofertowego lub jego unieważnienia bez podania przyczyny lub przerwania postępowania na każdym etapie,

 2. prowadzenia negocjacji z wybranym/i wykonawcą/ami,

 3. przedłużenia terminu składania ofert,

 4. możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert informując o tym Wykonawców.

  1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zgodnie ze swoim wyborem unieważnić postępowanie lub wybrać kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

  2. Szczegółowe warunki realizacji dostawy zawarte są w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 89 514-17-31

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 -Wzór umowy.pdf pdf 580.08 2022-01-12 08:22:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Konserwa turystyczna 130g Minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy 1 rok, puszka typu alupak, waga 130g. SKŁAD: Konserwa sterylizowana, surowce wieprzowe minimum 40% 1872 kg Zakład Karny w Barczewie
Klasztorna 7
11-010, Barczewo
(0)
2 Pasztet dr. 130g Minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy 1 rok, puszka typu alupak, waga 130g. SKŁAD: Surowce drobiowe min.40%(niedopuszczalne komponenty pochodzenia wieprzowego) 1872 kg Zakład Karny w Barczewie
Klasztorna 7
11-010, Barczewo
(0)
3 Przysmak śniadaniowy 300g Minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy 1 rok, waga 300g. SKŁAD: mięso wieprzowe minimum 15%, 633 kg Zakład Karny w Barczewie
Klasztorna 7
11-010, Barczewo
(0)
4 Konserwa tyrolska 300g Minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy 1 rok, waga 300g. SKŁAD: Konserwa sterylizowana, surowce mięsa wieprzowego minimum 45%, 633 kg Zakład Karny w Barczewie
Klasztorna 7
11-010, Barczewo
(0)
5 Pasztet mazowiecki 300g Minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy 1 rok, waga 300g. SKŁAD: mięso drobiowe minimum 15%, 374.4 kg Zakład Karny w Barczewie
Klasztorna 7
11-010, Barczewo
(0)
6 Pasztet z kaczką 300g Minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy 1 rok, waga 300g. SKŁAD: mięso z kaczki minimum 20%, 374.4 kg Zakład Karny w Barczewie
Klasztorna 7
11-010, Barczewo
(0)
7 Pasztet mięsny 300 g Minimalny termin przydatności do spożycia od dnia dostawy 1 rok, waga 300g. SKŁAD: mięso wieprzowe minimum 25%, 748.8 kg Zakład Karny w Barczewie
Klasztorna 7
11-010, Barczewo
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7053 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. W przypadku niezgodności przedmiotu zamówienia z opisem zwrot na koszt wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 185