Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 002/2022/TR Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania p.n.: „Budowa wiaty wraz z zintegrowaną instalacją fotowoltaiczną nad istniejącymi miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na parkingu przy ul. Warszawskiej 37 w Gliwicach”.

Deadlines:
Published : 12-01-2022 12:45:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.24 2022-01-12 12:45:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 900.03 2022-01-12 12:45:00 Proceeding
PFU_zalaczniki.zip zip 3805.41 2022-01-12 12:45:00 Proceeding
zalacznik_nr_2_do_SWZ_Formularz_oferty.docx docx 33.61 2022-01-12 12:45:00 Proceeding
zalacznik_nr_3_do_SWZ_Projektowane_postanowienia_umowy.pdf pdf 452.45 2022-01-12 12:45:00 Proceeding
zalacznik_nr_4_do_SWZ_Oswiadczenie_z_art_125_ust_1.docx docx 58.5 2022-01-12 12:45:00 Proceeding
zalacznik_nr_5_do_SWZ_Oswiadczenie_dot_grupy_kapitalowej.docx docx 56.79 2022-01-12 12:45:00 Proceeding
informacja_o_maksymalnej_kwocie_na_realizacje_zamowienia.pdf pdf 316.04 2022-01-14 07:28:52 Public message
Odpowiedzi na pytania - Fotowoltaika.pdf pdf 458.45 2022-01-14 09:35:49 Public message
Odpowiedź na pytanie - Fotowoltaika.pdf pdf 341.24 2022-01-14 12:43:30 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #561250 - WIATY FOTOWOLTAICZNE.pdf pdf 101.65 2022-01-27 10:40:04 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY - wiaty fotowoltaiczne (komunikat publiczny).pdf pdf 369.85 2022-01-31 12:31:57 Public message

Announcements

2022-01-31 12:31 Małgorzata Zdanowicz INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-01-27 10:40 Małgorzata Zdanowicz INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-27 09:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 330 000,00 zł (brutto).
2022-01-14 12:43 Małgorzata Zdanowicz Odpowiedź Zamawiającego na pytanie z dnia 14.01.2022r.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-01-14 09:35 Małgorzata Zdanowicz Odpowiedzi Zamawiającego na pytania z dnia 13.01.2022r

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-14 07:28 Małgorzata Zdanowicz INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

informacja_o_maksyma [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 570