Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: INFR.721.1.2022 Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Borzechów

Ewa Abramowicz
Gmina Borzechów
Deadlines:
Published : 12-01-2022 14:43:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Akt. SWZ -Przebudowa infrastruktury drogowej.pdf pdf 17499.37 2022-01-12 14:43:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.62 2022-01-12 14:43:00 Proceeding
SST Borzechów.pdf pdf 2220.7 2022-01-12 14:43:00 Proceeding
Wzór umowy na przebudowę dróg gminnych - POLSKI ŁAD.pdf pdf 622.5 2022-01-12 14:43:00 Proceeding
Załączniki w wersji edytowalnej.zip zip 209.31 2022-01-12 14:43:00 Proceeding
KOSZTORYSY, PW.zip zip 36128.11 2022-01-12 14:43:00 Proceeding
Odpowiedz na pytanie - 19.01.22.pdf pdf 405.99 2022-01-19 09:49:41 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 301.46 2022-01-19 10:22:21 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 19.01.2022.pdf pdf 40.57 2022-01-19 13:20:34 Public message
SKMBT_C22422012711510.pdf pdf 300.72 2022-01-27 11:28:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #561391(1).pdf pdf 37.95 2022-01-27 13:25:30 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PZ.pdf pdf 431.56 2022-02-16 12:27:03 Public message

Announcements

2022-02-16 12:27 Ewa Abramowicz W załączeniu infromacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w toczącym się postępowaniu przetargowym znak: INFR.721.1.2022

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-27 13:25 Łukasz Stępniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-27 11:33 Łukasz Stępniak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-27 11:28 Łukasz Stępniak Protokół z otwarcia ofert

SKMBT_C2242201271151 [...].pdf

2022-01-27 11:28 Łukasz Stępniak The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-27 09:00 Buyer message 6328350,00 ZŁ
2022-01-19 13:20 Ewa Abramowicz Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-19 10:22 Ewa Abramowicz Zmiana treści SWZ

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-01-19 09:49 Ewa Abramowicz Wyjaśnienie treści SWZ - odpowiedź na zadane pytanie

Odpowiedz na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 512