Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 11/2022 Dostawa technicznych środków materiałowych do 23 mm armat przeciwlotniczych ZU-23-2 (odmiany)

Deadlines:
Published : 14-01-2022 10:03:00
Placing offers : 14-02-2022 08:00:00
Offers opening : 14-02-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg ograniczony - wnioski
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.85 2022-01-14 10:03:00 Proceeding
Opis sposobu przygotowania wniosku.doc doc 181 2022-01-14 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz wniosku.doc doc 48 2022-01-14 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 pzp.doc doc 29 2022-01-14 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wykaz dostaw w zakresie kryterium selekcji - poprawiony.doc doc 43 2022-01-14 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4 pzp.docx docx 23.05 2022-01-14 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.doc doc 26.5 2022-01-14 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wzór oświadczenia o aktualności.doc doc 27.5 2022-01-14 10:03:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wykaz wyrobów.xls xls 44 2022-01-14 10:03:00 Proceeding
Informacja strona internetowa.doc doc 33 2022-01-14 10:08:08 Public message
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 83.2 2022-01-17 10:15:49 Public message
Informacja zamawiającego.doc doc 43 2022-02-02 12:28:23 Public message
Załącznik nr 7 - Wykaz wyrobów dodano UWAGI.xls xls 40 2022-02-02 12:28:23 Public message
Informacja zamawiającego.doc doc 36.5 2022-02-03 13:19:40 Public message
Załącznik nr 7 - Wykaz wyrobów.xls xls 42 2022-02-03 13:19:40 Public message
Zmiana terminu.doc doc 25.5 2022-02-07 11:24:39 Public message
notice.pdf pdf 68.64 2022-02-07 11:24:39 Public message
Sprostowanie ogłoszenia - 08.02.2022r..pdf pdf 63.87 2022-02-08 10:50:10 Public message
Wyniki - platforma.doc doc 33.5 2022-04-28 14:36:31 Public message

Announcements

2022-04-28 14:36 Emilia Polak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyniki - platforma.d [...].doc

2022-02-08 10:50 Emilia Polak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-02-07 11:24 Emilia Polak Zmiana terminu składania oraz otwarcia wniosków

Zmiana terminu.doc

notice.pdf

2022-02-03 13:19 Emilia Polak Informacja zamawiającego

Informacja zamawiają [...].doc

Załącznik nr 7 - Wyk [...].xls

2022-02-02 12:28 Emilia Polak Informacja zamawiającego

Informacja zamawiają [...].doc

Załącznik nr 7 - Wyk [...].xls

2022-01-17 10:15 Emilia Polak Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-01-14 10:08 Emilia Polak Informacja dla Wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dotyczące nowej przesłanki wykluczenia z postępowania oraz podmiotowego środka dowodowego.

Informacja strona in [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Uwaga! Załączniki dodane w tym miejscu mogą zostać udostępnione publicznie na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych. Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 763