Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SPSSZ/2/D/22 Dostawa środków do dezynfekcji

Deadlines:
Published : 14-01-2022 14:57:00
Placing offers : 27-01-2022 10:00:00
Offers opening : 27-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 243.31 2022-01-14 14:57:00 Proceeding
SWZ.docx docx 106.43 2022-01-14 14:57:00 Proceeding
Zał. nr 2.xlsx xlsx 32.75 2022-01-14 14:57:00 Proceeding
Wyjaśnienia dezynfekcja.doc doc 420.5 2022-01-21 11:39:12 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.16 2022-01-21 11:40:08 Public message
Wyjaśnienia 2 dezynfekcja.doc doc 334.5 2022-01-24 10:26:28 Public message
Informacja _z_otwarcia_ofert.doc doc 356.5 2022-01-28 09:44:16 Public message
ogłoszenie o wynikach.doc doc 376.5 2022-03-02 09:22:48 Public message
uniewaznienie czynnosci p. 16 odrzucenia i unieważnienia.doc doc 331 2022-03-03 12:34:17 Public message
ogłoszenie o wynikach p. 16.doc doc 337 2022-03-10 09:48:47 Public message

Announcements

2022-03-10 09:48 Magdalena Lonc Ogłoszenie o wynikach - pakiet 16

ogłoszenie o wynikac [...].doc

2022-03-03 12:34 Magdalena Lonc Unieważnienie czynności Zamawiającego - pakiet 16

uniewaznienie czynno [...].doc

2022-03-02 09:22 Magdalena Lonc Ogłoszenie o wynikach

ogłoszenie o wynikac [...].doc

2022-01-28 09:44 Monika Szczepanek Informacja z otwarcia ofert

Informacja _z_otwarc [...].doc

2022-01-27 10:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 398.636,79 zł
2022-01-24 10:26 Magdalena Lonc Wyjaśnienia 2

Wyjaśnienia 2 dezynf [...].doc

2022-01-21 11:40 Monika Szczepanek Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-21 11:39 Monika Szczepanek Wyjaśnienia

Wyjaśnienia dezynfek [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1029