Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/ZP/2022 dostawy materiałów do zabiegów ortopedycznych - zakup oraz depozyt (z opcją kupna na potrzeby własne) wraz z najmem/użyczeniem instrumentarium lub innego sprzętu medycznego 2

Deadlines:
Published : 14-01-2022 21:39:00
Placing offers : 27-01-2022 08:00:00
Offers opening : 27-01-2022 08:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_ZP_2022_JEDZ_ZAL_3_do_SWZ.doc doc 212.5 2022-01-14 21:39:00 Proceeding
1_ZP_2022_OGŁOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU_2022-OJS010-017789-pl.pdf pdf 317.8 2022-01-14 21:39:00 Proceeding
1_ZP_2022_SWZ.doc doc 335 2022-01-14 21:39:00 Proceeding
1_ZP_2022_ZAL_1_4_do_SWZ.doc doc 96 2022-01-14 21:39:00 Proceeding
1_ZP_2022_ZAL_5.1_5.2_5.3_5.4_5.5_5.6_SWZ_.doc doc 575.5 2022-01-14 21:39:00 Proceeding
1_ZP_2022_Zal_nr_2.xls xls 244.5 2022-01-14 21:39:00 Proceeding
1_ZP_2022_zapytanie i odp.pdf pdf 149.13 2022-01-21 11:47:59 Public message
1_ZP_2022_Zal_nr_2_ZMIANA_1.xls xls 236 2022-01-21 11:47:59 Public message
Zbiorcze zestawienie otwartych ofert.pdf pdf 155.06 2022-01-27 11:34:39 Public message
1_ZP_2022_wynik postępowania.pdf pdf 201.71 2022-03-25 14:25:14 Public message
kwota_przeznaczona.doc doc 38 2022-01-27 08:00:00 Public message

Announcements

2022-03-25 14:25 Agnieszka Śniadała Zamawiający w dniu 25.03.2022r. publikuje wynik postępowania.

1_ZP_2022_wynik post [...].pdf

2022-01-27 11:34 Zamówienia Publiczne Zamawiający publikuje Zbiorcze zestawienie otwartych ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-01-27 08:00 Buyer message Zamawiający informuje o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia - zgodnie z załącznikiem.

kwota_przeznaczona.d [...].doc

2022-01-21 11:47 Agnieszka Śniadała Zamawiający w dniu 21.01.2022r. publikuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie pakietu nr 2.

1_ZP_2022_zapytanie [...].pdf

1_ZP_2022_Zal_nr_2_Z [...].xls

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 597