Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/G/4/22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu rodzajów drutu: 1. Drut AgO - średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) - ilość 15kg (±10%) 2. Drut AgNiO 15 - średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) - ilość 1,5kg (±10%) 3. Drut AgNiO 15 - średnica 2,2 mm ± 0,04; (stan miękki) - ilość 10kg (±10%) 4. Drut AgNi 10 - średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) - ilość 10kg (±10%) 5. Drut AgSnO 10 - średnica 1,8 mm ± 0,04; (stan miękki) - ilość 20kg (±10%) 6. Drut AgCdO 10 - średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) - ilość 35kg (±10%)

Deadlines:
Published : 18-01-2022 12:57:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0. SWZ-ZP_G_4_22.pdf pdf 554.87 2022-01-18 12:57:00 Proceeding
1. zał. nr 1 do SWZ-formularz ofertowy.docx docx 24.68 2022-01-18 12:57:00 Proceeding
2. zał. nr 2 do SWZ - ośw. o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 21.91 2022-01-18 12:57:00 Proceeding
3. zał. nr 3 do SWZ wzor-zobowiazania-podmiotu-trzeciego.doc doc 37.5 2022-01-18 12:57:00 Proceeding
4. zał. nr 4 do SWZ grupa kapitałowa.docx docx 19.89 2022-01-18 12:57:00 Proceeding
5. zał. nr 5 do SWZ_UMOWA-Ł-IMN.pdf pdf 320.97 2022-01-18 12:57:00 Proceeding
6. zał. nr 6 do SWZ OPZ_.doc doc 105.5 2022-01-18 12:57:00 Proceeding
7. zał. nr 1 do umowy sposób olbiczania ceny .docx docx 20.78 2022-01-18 12:57:00 Proceeding
ogłoszenie o zam-e-zam.pdf pdf 83.21 2022-01-18 14:08:05 Proceeding
wybór oferty ZP-G-4-2022.pdf pdf 256.8 2022-01-27 11:45:35 Public message

Announcements

2022-01-27 11:45 Marta Kolada INFORMACJA O WYBORZE OFERTY: W dniu 27.02.2022 r. - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach informuje, że w przetargu prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art.275 ust.1 na „przedmiotem zamówienia jest dostawa sześciu rodzajów drutu:
1. Drut AgO średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 15kg (±10%)
2. Drut AgNiO 15 średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 1,5kg (±10%)
3. Drut AgNiO15 średnica 2,2 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 10kg (±10%)
4. Drut AgNi 10 średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 10kg (±10%)
5. Drut AgSnO 10 średnica 1,8 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 20kg (±10%)
6. Drut AgCdO 10 średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 35kg (±10%)” wybrano ofertę firmy: MTSILVER Sp. z o.o., ul. Lompy 15/1, 44-100 Gliwice.
Wybrana oferta w ocenianych kryteriach otrzymała 100 pkt. Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono ani jednej oferty. Zgodnie z art. 308 ust.3 , pkt 1 lit. a Ustawy pzp zostanie udzielone zamówienie.

wybór oferty ZP-G-4- [...].pdf

2022-01-27 10:07 Marta Kolada WYNIKI Z OTWARCIA OFERT: W dniu 27.02.2022r. Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawę sześciu rodzajów drutu:
1. Drut AgO średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 15kg (±10%)
2. Drut AgNiO 15 średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 1,5kg (±10%)
3. Drut AgNiO 15 średnica 2,2 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 10kg (±10%)
4. Drut AgNi 10 średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 10kg (±10%)
5. Drut AgSnO 10 średnica 1,8 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 20kg (±10%)
6. Drut AgCdO 10 średnica 4,0 mm ± 0,04; (stan miękki) ilość 35kg (±10%)
wpłynęła 1 oferta. Zamawiający poinformował na stronie postępowania przed otwarciem ofert o kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia, tj. 316 575,00 netto.
Ofertę złożyło MTSILVER Sp. z o.o.
NIP: 6312654447
Adres: ul. Lompy 15/1, 44-100 Gliwice
Marża wykonawcy – 7 %, Koszt Przerobu : AgO fi 4,0mm – 35 USD, Koszt Przerobu Drut AgNiO 15 fi 4,00 – 35 USD, Koszt Przerobu Drut AgNiO 15 fi 2,2mm – 35 USD, Koszt Przerobu Drut AgNi 10
fi 4,00 – 100 USD, Koszt Przerobu Drut AgSnO 10 fi 1,8mm – 115 USD, Koszt Przerobu Drut AgCdO 10 fi 4,00 – 105 USD
Termin realizacji: do 3 tygodnie od podpisania umowy. Termin związania ofertą do 26.02.2022r.
Adres e-mail: biuro@mtsilver.pl
2022-01-27 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 316 575,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 154