Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/24/21/D8/R21/14/001/02 Dzierżawa łącza ciemnych włókien światłowodowych

Deadlines:
Published : 18-01-2022 13:21:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁ_O_ZAM_ZP_24_21.pdf pdf 126.4 2022-01-18 13:21:00 Proceeding
SWZ_ZP_24_.docx docx 75.2 2022-01-18 13:21:00 Proceeding
ZAL_1_OPZ_.docx docx 19.07 2022-01-18 13:21:00 Proceeding
ZAL_6_projektowane postanowienia umowy.docx docx 50.94 2022-01-18 13:21:00 Proceeding
ZAL_NR_2_ FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 26.8 2022-01-18 13:21:00 Proceeding
ZAL_NR_3 _OSW O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.docx docx 24.44 2022-01-18 13:21:00 Proceeding
ZAL_NR_3A_OSW O SPEŁNIENIU WARUNKÓW.docx docx 19.73 2022-01-18 13:21:00 Proceeding
ZAL_NR_4 _OSW GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 19.85 2022-01-18 13:21:00 Proceeding
ZAL_NR_5_WYKAZ USŁUG.docx docx 19.43 2022-01-18 13:21:00 Proceeding
ZAL_NR_7_OŚWIADCZENIA Z ART. 117 ust. 4.docx docx 19.53 2022-01-18 13:21:00 Proceeding
OGŁ_O_ZM_OGŁ_ZP_24_21.pdf pdf 43.94 2022-01-26 12:37:02 Public message
WYJAŚNIENIE_ZMIANA_ — 26.01.2022.doc doc 81 2022-01-26 12:37:02 Public message
ZAL_NR_5_WYKAZ USŁUG_DOSTAW_ZMIANA_26.01.2022.docx docx 19.4 2022-01-26 12:37:02 Public message
WYJAŚNIENIE_ZMIANA_ZP_24_21 - 03.02.2022.doc doc 245 2022-02-03 10:13:19 Public message
WYJAŚNIENIE_ZMIANA_ 07.02.2022 r..doc doc 3561.5 2022-02-07 12:09:04 Public message
WYJAŚNIENIE_08.02.2022 r..doc doc 62.5 2022-02-08 10:45:21 Public message
INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT_ZP_24_21.doc doc 61 2022-02-11 10:45:58 Public message
INFORMACJA_O_WYBORZE_ZP_24_21.doc doc 49 2022-03-17 13:36:11 Public message

Announcements

2022-03-17 13:36 Aleksandra Blicharz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA_O_WYBORZE [...].doc

2022-02-11 10:45 Aleksandra Blicharz Informacja z otwarcia ofert.

INFORMACJA_Z_OTWARCI [...].doc

2022-02-11 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 200 785,20 zł brutto.
2022-02-08 10:45 Aleksandra Blicharz Zamawiający przekazuje wyjaśnienie treści SWZ.

WYJAŚNIENIE_08.02.20 [...].doc

2022-02-07 12:09 Katarzyna Ulatowska Zamawiający przekazuje wyjaśnienie wraz ze zmianą treści SWZ

WYJAŚNIENIE_ZMIANA_ [...].doc

2022-02-03 10:13 Aleksandra Blicharz Zamawiający przekazuje wyjaśnienie oraz zmianę treści SWZ.

WYJAŚNIENIE_ZMIANA_Z [...].doc

2022-01-26 12:37 Aleksandra Blicharz Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz z wyjaśnieniem oraz zmianą treści SWZ.

UWAGA - Zmiana załącznika nr 5 - Wykaz usług/dostaw

OGŁ_O_ZM_OGŁ_ZP_24_2 [...].pdf

WYJAŚNIENIE_ZMIANA_ [...].doc

ZAL_NR_5_WYKAZ USŁUG [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 841