Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.261.1.2022.KM DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO

Deadlines:
Published : 18-01-2022 13:54:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf pdf 1251.08 2022-01-18 13:54:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.docx docx 83.01 2022-01-18 13:54:00 Proceeding
PROJEKT UMOWY- Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 56.3 2022-01-18 13:54:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE ART. 125 - Załącznik nr 3 do SWZ- WYKONAWCA.docx docx 21.95 2022-01-18 13:54:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ -Załącznik nr 4.docx docx 24.4 2022-01-18 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy - przedmiotowe środki dowodowe.doc doc 38 2022-01-18 13:54:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ.xlsx xlsx 14.89 2022-01-18 13:54:00 Proceeding
FORMULARZ OFERTY- Załącznik nr 1do SWZ.doc doc 104.5 2022-01-18 13:54:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ.pdf pdf 117.56 2022-01-24 09:59:13 Public message
INFROMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 127.11 2022-01-27 12:23:45 Public message
WYBÓR OFERT.pdf pdf 219.91 2022-01-28 10:48:29 Public message
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.pdf pdf 109.23 2022-01-27 09:00:00 Public message

Announcements

2022-01-28 10:48 KATARZYNA MAREK WYBÓR OFERT

WYBÓR OFERT.pdf

2022-01-27 12:23 KATARZYNA MAREK INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFROMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-01-27 09:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O KWOCIE [...].pdf

2022-01-24 09:59 KATARZYNA MAREK WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380