Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 25/TP/ZP/D/2022 25/TP/ZP/D/2022 - Dostawy sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii

Deadlines:
Published : 18-01-2022 15:40:00
Placing offers : 27-01-2022 10:00:00
Offers opening : 27-01-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
25_2022_FAC.pdf pdf 750.82 2022-01-18 15:40:00 Proceeding
25_2022_FAC.xlsx xlsx 23.56 2022-01-18 15:40:00 Proceeding
25_TP_2022_SWZ-elektrofizjologia_Internet.docx docx 192.87 2022-01-18 15:40:00 Proceeding
25_TP_2022_SWZ-elektrofizjologia_Internet.pdf pdf 805.35 2022-01-18 15:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 204.69 2022-01-18 15:40:00 Proceeding
25_2022_FAC_modyf.pdf pdf 681.03 2022-01-24 11:58:09 Public message
25_2022_FAC_modyf.xlsx xlsx 23.68 2022-01-24 11:58:09 Public message
25_Wyjasnienia_SWZ.pdf pdf 2522.59 2022-01-24 11:58:09 Public message
25_Wyjasnienia_SWZ_pz.pdf pdf 576.72 2022-01-24 11:58:09 Public message
Zest_ofert_do_25_TP_2022.pdf pdf 552.51 2022-01-27 13:05:05 Public message
Zest_ofert_25_TP_2022_skan.pdf pdf 714.12 2022-01-27 13:05:05 Public message
25_2022_Wyniki_Internet.pdf pdf 1264.23 2022-02-10 08:29:02 Public message
25_2022_Wyniki_Internet_pz.pdf pdf 337.13 2022-02-10 08:29:02 Public message

Announcements

2022-02-10 08:29 Anna Majewska Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz unieważnieniu postępowania w części (dotyczy pakietu nr 3, 5, 6 i 8) - Pliki w załączeniu

25_2022_Wyniki_Inter [...].pdf

25_2022_Wyniki_Inter [...].pdf

2022-01-31 13:03 Anna Majewska Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert z dnia 27.01.2022 r. w tabeli w ofercie nr 4 (Konsorcjum w składzie: Lider – CitoNet-Łódź Sp. z o.o. ul. Świętojańska 5/9 93-493 Łódź, Członek – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń) w kolumnie tabeli NIP Wykonawcy jest jeden numer NIP Wykonawcy: 8790166790, a powinny być dwa numery NIP Wykonawców: 7292703219 (Lider) i 8790166792 (Członek).
2022-01-27 13:06 Anna Majewska Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert w komunikacie publicznym jest data 27.01.2021 r. a powinna być 27.01.2022 r.
2022-01-27 13:05 Anna Majewska Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.01.2021 r. - Pliki w załączeniu.

Zest_ofert_do_25_TP_ [...].pdf

Zest_ofert_25_TP_202 [...].pdf

2022-01-27 10:00 Buyer message Dotyczy: Postępowania nr 25/TP/ZP/D/2022
na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Pracowni Elektrofizjologii

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 - j.t. ze zm.) Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pakiet nr Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (brutto w zł)
1 297,00

2 14 040,00
3 22 680,00
4 5 184,00
5 73 980,00
6 79 380,00
7 158 560,00
8 69 120,00
RAZEM 423 241,00
2022-01-24 11:58 Anna Majewska Wyjaśnienia treści SWZ. Pliki w załączeniu.

25_2022_FAC_modyf.pd [...].pdf

25_2022_FAC_modyf.xl [...].xlsx

25_Wyjasnienia_SWZ.p [...].pdf

25_Wyjasnienia_SWZ_p [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 436