Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DTZ.382.2.2022 DTZ.382.2.2022 Dostawa ambulansu typu B na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp. o. o. w Golubiu-Dobrzyniu

Deadlines:
Published : 18-01-2022 22:25:00
Placing offers : 03-02-2022 10:00:00
Offers opening : 03-02-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
02. (02-22) SWZ.doc doc 627 2022-01-18 22:25:00 Proceeding
02. (02-22) SWZ.pdf pdf 1268.09 2022-01-18 22:25:00 Proceeding
01. (02-22) Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.97 2022-01-18 22:25:00 Proceeding
02.1. (02-22) SWZ po modyfikacji 26.01.2022.pdf pdf 1268.33 2022-01-26 22:26:38 Public message
03. (02-22) Modyfikacja SWZ.pdf pdf 718.27 2022-01-26 22:26:38 Public message
01.1. (02-22) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.71 2022-01-26 22:26:38 Public message
02.1. (02-22) SWZ po modyfikacji 26.01.2022.doc doc 627 2022-01-26 22:26:38 Public message
01.2. (02-22) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 37.79 2022-01-28 23:23:13 Public message
02.2. (02-22) SWZ po modyfikacji 28.01.2022.doc doc 627.5 2022-01-28 23:23:13 Public message
02.2. (02-22) SWZ po modyfikacji 28.01.2022.pdf pdf 1265.07 2022-01-28 23:23:13 Public message
04. (02-22) Zawiadomienie o pytaniach i odpowiedziach oraz mod. SWZ.pdf pdf 1007.62 2022-01-28 23:23:13 Public message
(02-22) Informacja z otwarcia.pdf pdf 626.88 2022-02-03 16:51:20 Public message
05. (02-22) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.pdf pdf 212.25 2022-02-10 21:23:49 Public message
(02-22) Informacja o kwocie na finansowanie art. 222 ust. 4.pdf pdf 601.3 2022-02-03 10:00:00 Public message

Announcements

2022-02-10 21:23 Michał Kryszewski 05. (02-22) Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

05. (02-22) Zawiadom [...].pdf

2022-02-03 16:51 Michał Kryszewski (02-22) Informacja z otwarcia

(02-22) Informacja z [...].pdf

2022-02-03 10:00 Buyer message (02-22) Informacja o kwocie na finansowanie art. 222 ust. 4

(02-22) Informacja o [...].pdf

2022-01-28 23:23 Michał Kryszewski 04. (02-22) Zawiadomienie o pytaniach i odpowiedziach oraz modyfikacja treści SWZ UWAGA! ZMIANA TERMINU!

01.2. (02-22) Ogłosz [...].pdf

02.2. (02-22) SWZ po [...].doc

02.2. (02-22) SWZ po [...].pdf

04. (02-22) Zawiadom [...].pdf

2022-01-26 22:26 Michał Kryszewski (02-22) Modyfikacja SWZ Uwaga! Zmiana terminu!

02.1. (02-22) SWZ po [...].pdf

03. (02-22) Modyfika [...].pdf

01.1. (02-22) Ogłosz [...].pdf

02.1. (02-22) SWZ po [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 568