Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 270.1.6.2021 „Utrzymanie zagrody pokazowej i aklimatyzacyjnej w Mucznem od 01.02.2022 do 30.04.2023 r, Koszenie łąk i uprawa poletek żerowych w 2022 roku” w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce”

Nadleśnictwo Stuposiany
Nadleśnictwo Stuposiany
Deadlines:
Published : 19-01-2022 10:18:00
Placing offers : 31-01-2022 09:00:00
Offers opening : 31-01-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 406.89 2022-01-19 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf pdf 354.85 2022-01-19 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ wykaz osób.pdf pdf 299.79 2022-01-19 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ formularz oferty z kosztorysem ofertowym.pdf pdf 888.4 2022-01-19 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf pdf 631.64 2022-01-19 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ wykaz urządzeń.pdf pdf 300.99 2022-01-19 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Grupa kapitałowa.pdf pdf 346.19 2022-01-19 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ udostepnienie zasobów.pdf pdf 340.57 2022-01-19 10:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - wzór umowy.pdf pdf 1534.81 2022-01-19 10:18:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.zip zip 324.42 2022-01-19 10:18:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 195.86 2022-01-19 14:28:01 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 92.93 2022-01-21 12:46:10 Public message
SWZ -ze zmianami.pdf pdf 416.79 2022-01-26 16:50:44 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ formularz oferty z kosztorysem ofertowym ze zmianą.pdf pdf 1032.4 2022-01-26 16:57:18 Public message
Załącznik nr 4 do SWZ wykaz osób- ze zmianą.pdf pdf 341.39 2022-01-26 16:58:48 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia1.pdf pdf 49.45 2022-01-26 16:59:39 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2.pdf pdf 37.08 2022-01-26 17:01:22 Public message
Informacja o zmianach.pdf pdf 169.66 2022-01-26 17:02:03 Public message
Załączniki edytowalne-zmienione.zip zip 324.57 2022-01-26 17:03:39 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 175.33 2022-01-31 17:48:31 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 169.85 2022-02-08 14:53:38 Public message

Announcements

2022-02-08 14:53 Nadleśnictwo Stuposiany Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-31 17:48 Nadleśnictwo Stuposiany Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-26 17:03 Nadleśnictwo Stuposiany Załączniki edytowalne-zmienione

Załączniki edytowaln [...].zip

2022-01-26 17:02 Nadleśnictwo Stuposiany Informacja o zmianach

Informacja o zmianac [...].pdf

2022-01-26 17:01 Nadleśnictwo Stuposiany Ogłoszenie 2 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-26 16:59 Nadleśnictwo Stuposiany Ogłoszenie 1 o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-26 16:58 Nadleśnictwo Stuposiany Załącznik nr 4 do SWZ wykaz osób- ze zmianą

Załącznik nr 4 do SW [...].pdf

2022-01-26 16:57 Nadleśnictwo Stuposiany Załącznik nr 1 do SWZ formularz oferty z kosztorysem ofertowym ze zmianą

Załącznik nr 1 do SW [...].pdf

2022-01-26 16:50 Nadleśnictwo Stuposiany SWZ -ze zmianami

SWZ -ze zmianami.pdf

2022-01-21 12:46 Nadleśnictwo Stuposiany Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 412