Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00024602/01 Dostawa wraz z rozładunkiem mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno

Deadlines:
Published : 19-01-2022 08:33:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.87 2022-01-19 08:33:00 Proceeding
SWZ masa na zimno.docx docx 64.11 2022-01-19 08:33:00 Proceeding
załaczniki od 1-6.zip zip 195.51 2022-01-19 08:33:00 Proceeding
informacja zamawiającego o środkach finansowych.pdf pdf 344.09 2022-01-20 12:09:16 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 393.32 2022-01-27 13:17:53 Public message
ogłoszenie o wyborze oferty.pdf pdf 864.11 2022-02-01 09:16:53 Public message
ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 69.94 2022-02-11 12:08:48 Public message
ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf pdf 55.47 2022-03-15 08:28:58 Public message

Announcements

2022-03-15 08:28 Marek Lewandowicz ogłoszenie o wykonaniu umowy

ogłoszenie o wykonan [...].pdf

2022-02-11 12:08 Marek Lewandowicz Ogłoszenie o wyniku postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-01 09:16 Marek Lewandowicz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-01-27 13:17 Marek Lewandowicz informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-20 12:09 Marek Lewandowicz informacja o środkach finansowych, które zamierza przeznaczyć zamawiający na realizację zamówienia

informacja zamawiają [...].pdf

2022-01-19 11:44 Marek Lewandowicz W rozdziale 2 SWZ pn: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na, której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało w:
JEST
Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP ............................ z dnia ............................2022 r.
POWINNO BYĆ DOPISANE
 Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00024602/01 z dnia 19.01 .2022 r.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 176