Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WI.ZP.271.1.2022 Remont drogi gminnej nr 070312C relacji Orzechówko-Pływaczewo

Beata Domeradzka
Gmina Ryńsk
Deadlines:
Published : 25-01-2022 11:04:00
Placing offers : 10-02-2022 09:00:00
Offers opening : 10-02-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 126.51 2022-01-25 11:04:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 384.98 2022-01-25 11:04:00 Proceeding
załącznik 1 formularz oferty.doc doc 51.5 2022-01-25 11:04:00 Proceeding
załącznik 2 projekt umowy.pdf pdf 435.14 2022-01-25 11:04:00 Proceeding
załącznik 3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 31.5 2022-01-25 11:04:00 Proceeding
załącznik 4 zobowiąz. innych podm.do oddania do dyspoz.niezb.zasobów.doc doc 31.5 2022-01-25 11:04:00 Proceeding
załącznik 5 oświadczenie podmiotu udostępnijącego zasoby.doc doc 31.5 2022-01-25 11:04:00 Proceeding
załącznik 6 oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.doc doc 29 2022-01-25 11:04:00 Proceeding
załącznik 7 wykaz robót budowlanych.doc doc 35 2022-01-25 11:04:00 Proceeding
załącznik 8 oświadczenie o aktualności.doc doc 28 2022-01-25 11:04:00 Proceeding
załącznik 9 dokumentacja techniczna.zip zip 5083.91 2022-01-25 11:04:00 Proceeding
wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 348.34 2022-02-02 11:00:33 Public message
wyjaśnienie_treści_SWZ_2.pdf pdf 390.1 2022-02-04 12:39:37 Public message
wyjaśnienia treści SWZ_3.pdf pdf 273.02 2022-02-08 13:53:46 Public message
1.informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 547.22 2022-02-10 09:45:50 Public message
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 278.48 2022-02-14 11:02:41 Public message

Announcements

2022-02-14 11:02 Beata Domeradzka Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2022-02-10 09:45 Beata Domeradzka Informacja z otwarcia ofert

1.informacja z otwar [...].pdf

2022-02-10 09:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 914 780,52 zł brutto
2022-02-08 13:53 Beata Domeradzka W załączeniu wyjaśnienie treści SWZ

wyjaśnienia treści S [...].pdf

2022-02-04 12:39 Beata Domeradzka W załączeniu wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia

wyjaśnienie_treści_S [...].pdf

2022-02-02 11:00 Beata Domeradzka W załączeniu wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia

wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 507