Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TI.221.49.2020 Ograniczenie napływu wód gruntowych w części osiedla JAR w Toruniu

Joanna Szczepańska
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 19-01-2022 13:05:00
Placing offers : 11-02-2022 09:00:00
Offers opening : 11-02-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
49_2020_SWZ.pdf pdf 1084.17 2022-01-19 13:05:00 Proceeding
49_2020_zał 1 do SWZ.doc doc 59 2022-01-19 13:05:00 Proceeding
49_2020_zał 3 do SWZ.docx docx 23.05 2022-01-19 13:05:00 Proceeding
49_2020_zał 4 do SWZ.docx docx 18.63 2022-01-19 13:05:00 Proceeding
49_2020_zał 5 do SWZ.docx docx 19.62 2022-01-19 13:05:00 Proceeding
49_2020_zał 6 do SWZ.doc doc 36 2022-01-19 13:05:00 Proceeding
49_2020_zał 7 do SWZ.docx docx 18.94 2022-01-19 13:05:00 Proceeding
2022_BZP 00025254_01.pdf pdf 113.13 2022-01-19 13:05:00 Proceeding
dokumentacja projektowa.7z 7z 22243.94 2022-01-19 13:05:00 Proceeding
umowa z załącznikami.7z 7z 1228.81 2022-01-19 13:05:00 Proceeding
unieważnienie postępowania.pdf pdf 340.66 2022-02-14 08:14:43 Public message
kwota przeznaczona na realizację.pdf pdf 133.22 2022-02-11 09:00:35 Public message

Announcements

2022-02-14 08:14 Joanna Szczepańska wynik postępowania_unieważnienie

unieważnienie postęp [...].pdf

2022-02-11 09:00 Joanna Szczepańska Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania

kwota przeznaczona n [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 631