Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IPP-I.7013.26.2022 Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Projekt oraz budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie"

Joanna Wardyn
Urząd Miejski Koronowo Department: Wydział Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Published : 19-01-2022 13:59:00
Placing offers : 27-01-2022 09:00:00
Offers opening : 27-01-2022 10:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Projekt oraz budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie”.

 

Lokalizacja inwestycji:

działka ewid. nr 1047/82, ul. Pomianowskiego, obręb ewid. Koronowo gmina Koronowo (załącznik mapa).

 

Opis inwestycji:

Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla dzieci polegające na wyposażeniu w urządzenia placu zabaw oraz zagospodarowaniu terenu wraz z infrastrukturą uzupełniającą.

W projekcie należy przewidzieć demontaż wraz z utylizacją istniejących urządzeń.

 

Zakres opracowania:

  1. dokumentacja techniczna do zgłoszenia właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu – 3 egzemplarze + wersja elektroniczna,
  2. przedmiar robót i kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna,
  3. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egzemplarze + wersja elektroniczna,
  4. wymagane uzgodnienia,
  5.  mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych,
  6. wymagana zgoda odpowiedniego organu administracji budowlanej.

 

Koncepcję projektu należy uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie.

 

Termin realizacji zadania:

3 miesiące od podpisania umowy.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 52 382 64 51  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Treść zapytania wraz z załącznikiem mapowym.pdf pdf 393.42 2022-01-19 13:59:00 Proceeding
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych-1.pdf pdf 123.97 2022-01-19 13:59:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 2 - wzór umowy.pdf pdf 1043.31 2022-01-19 13:59:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wykaz wykonanych usług wersja edytowalna.docx docx 14.31 2022-01-19 13:59:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 3 - wykaz wykonanych usług.pdf pdf 125.73 2022-01-19 13:59:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 4 - oświadczenie.pdf pdf 91.32 2022-01-19 13:59:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 1 - oferta cenowa.doc doc 44.5 2022-01-19 13:59:00 Criterion
ZAŁĄCZNIK NR 1 - oferta cenowa.pdf pdf 161.56 2022-01-19 13:59:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Projekt oraz budowa placu zabaw przy ul. Pomianowskiego w Koronowie”. - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 3 miesiące od podpisania umowy. "Akceptuję" (0)
4 Wypełnienie obowiązku informacyjnego - Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu, jeżeli dotyczy proszę potwierdzić (0)
5 Zapoznanie się z klauzulą informacyjną - Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. U.E. L 119 z 04.05.2016), przedstawioną przez Zamawiającego, w celu związanym z realizacją niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, proszę potwierdzić

Informacja dot. prze [...].pdf

(0)
6 Oświadczenie biała lista podatników VAT - Oświadczam, że jestem czynnym podatnikiem i figuruje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Biała lista podatników VAT) Proszę potwierdzić wpisując "Oświadczam" (0)
7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ofe [...].doc

ZAŁĄCZNIK NR 1 - ofe [...].pdf

(0)
8 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy do zapoznania się. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

ZAŁĄCZNIK NR 2 - wzó [...].pdf

(0)
9 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - Formularz (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required

ZAŁĄCZNIK NR 3 - wyk [...].docx

ZAŁĄCZNIK NR 3 - wyk [...].pdf

(0)
10 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - Formularz (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required

ZAŁĄCZNIK NR 4 - ośw [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views: 303