Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD.404.02.2022.JD 1 Dostawa płyt betonowych drogowych 300x150x15 do remontu drogi powiatowej nr 2712G odc. Koteże-Sumin

Deadlines:
Published : 19-01-2022 13:28:00
Placing offers : 27-01-2022 10:00:00
Offers opening : 27-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 123.92 2022-01-19 13:28:00 Proceeding
SWZ PŁYTY.pdf pdf 404.55 2022-01-19 13:28:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - OPZ.pdf pdf 118.82 2022-01-19 13:28:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.docx docx 59.65 2022-01-19 13:28:00 Proceeding
Informcja z otwarcia.pdf pdf 78.97 2022-01-27 11:40:47 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na WWW.pdf pdf 149.83 2022-02-02 14:03:15 Public message
Zmiana kwoty na realizacje zamówienia.pdf pdf 168.6 2022-02-03 08:01:18 Public message

Announcements

2022-02-03 08:01 Jacek Dyas Oświadczenie o zmianie kwoty przeznaczonej na zamówienie

Zmiana kwoty na real [...].pdf

2022-02-02 14:03 Jacek Dyas Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-27 11:40 Jacek Dyas Informacja z otwarcia ofert

Informcja z otwarcia [...].pdf

2022-01-27 11:38 Jacek Dyas The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-27 10:00 Buyer message Kwota przeznaczona na to postępowanie to 202250,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 242