Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/26/PN/2022 Usługa wynajmu i serwisu przenośnych systemów sanitarnych dla jednostek wojskowych będących na obszarze administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 19-01-2022 14:14:00
Placing offers : 27-01-2022 08:30:00
Offers opening : 27-01-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie.pdf pdf 135.85 2022-01-19 14:14:00 Proceeding
SWZ 2PN.pdf pdf 635.98 2022-01-19 14:14:00 Proceeding
Załaczniki do SWZ.zip zip 196.3 2022-01-19 14:14:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 2PN.pdf pdf 193.03 2022-01-27 09:44:45 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE cz. 1.pdf pdf 156.32 2022-02-23 15:21:58 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE cz. 2.pdf pdf 156.8 2022-02-23 15:21:58 Public message

Announcements

2022-02-23 15:21 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-02-23 15:20 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2022-01-27 09:44 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-27 08:30 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 411 094,44 zł. W tym na: część 1- 198 311,76 zł; część 2 – 212 786,68 zł;

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 250